Meny

(ALLA VUXENKÖRER STÄLLS IN tills vidare) Körverksamhet

Östersunds församling bär en stark tradition av kör- och musikverksamhet. Musiken är på många sätt ett mycket betydelsefullt redskap för att förmedla trons djup, glädje och innehåll samt skapa gemenskap.

Körtrappan i Östersund

Initiativet Körtrappan syftar till att ge alla möjlighet till en växtplats. Vi erbjuder kör- och musikverksamhet från tidig ålder så att man tillsammans med församlingen kan växa in i körlivet. 

Att börja sjunga i barn eller ungdomskör främjar framtida körengagemang och erbjuder en väg in i musiken, till en värdefull mötesplats där vi kan uttrycka och tolka våra andliga och existentiella frågor. Det är ett starkt samband mellan att sjunga i kör som vuxen och att ha sjungit i barn- eller ungdomskör. 

Våra körer:

Kyrkomusik - En aning av det Gudomliga
Kyrkomusik – det är något alldeles speciellt att tillhöra en verksamhet i kyrkan. Man känner det i djupet på de texter och samtalen om livet och andlighet som alltid ligger nära. Att få sjunga en text om trons mysterium som tar vid där mina egna funderingar upphör, att få bäras av musik som har skrivits idag eller för nästan 2000 år sedan skapar en hissnade känsla och en respekt och förståelse för vilka vi är och har varit; människor som söker gemenskap och i mötet hittar något större än oss själva. En aning av det Gudomliga.