Bilder på olika körer

Körverksamhet

Östersunds församling bär en stark tradition av kör- och musikverksamhet. Med anledning av rådande coronapandemi kommer dock höstens körverksamheter se annorlunda ut. Läs mer här nedan

OBS!

Coronapandemin påverkar alla våra verksamheter. Klicka på knappen nedan för att se hur din verksamhet påverkas.

Corona-akutellt

INFORMATION FRÅN KÖRLEDARNA I ÖSTERSUNDS FÖRSAMLING INFÖR UPPSTAREN AV VUXENKÖRVERKSAMETEN HT-2020:

Vilken glädje det är att vi kan börja träffas och sjunga igen, även om det blir annorlunda på många sätt! Vi har gemensamt med ledning tagit beslut att starta vår vuxenkörverksamhet igen V 41 2020. I uppstartstider för körverksamheten har det kommit många frågor till alla våra körförbund utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång. Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningens Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och UNGiKÖR har tillsammans tagit fram tips och råd till oss körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten. Vi hoppas att detta kan ge stöd och skapa större trygghet för alla.

Vi kommer att använda denna period till fördjupning på olika sätt.

Fundera över vad kören kan tjäna i nya insikter, förhållningssätt och arbetsmetoder.

LOKALER och AVSTÅND
Inomhus är det lokalens storlek och ventilation som avgör hur stor gruppen kan vara.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om två meters avstånd gäller både framåt, bakåt och mellan koristerna. Detta gäller alla körer, utom skolkörer och musikklasser.

MATERIAL och FIKA
Generöst med handsprit på olika ställen, som vid ingången och vid pianot, är att rekommendera.

I rådande läge ska vi undvika att dela material. Bäst är om varje körsångare använder endast egna noter och egen penna. Körsångarna tar med fördel med sina egna körpärmar till och från repet.

Fikastunder kan under pandemin inte bli som vanligt. De som vill kan ta med sig eget fika och alla behöver hjälpas åt att hålla två meters avstånd även i pausen om kören väljer att ha sådan.

ÖVNING PÅ DISTANS
En del körsångare kan eller vill inte vara med på fysiska övningar. Vi kommer att möjliggöra så att de kan finnas med på distans, tex streama övningar via privat Facebook-grupp och/eller spela in för att kunna se efteråt. Vi pratar med de körsångare det gäller för att hitta bästa lösningen. Även inspelat repetitionsmaterial kommer att finnas tillhands i vissa körer.

KOMMUNIKATION
Det är särskilt viktigt med kommunikation vad gäller gruppen 70+ och andra som tillhör riskgrupper. Kommunicera med alla kring bästa lösningar för dessa deltagare, så att alla åldersgrupper är inkluderade i planering och strategi för ökad smittsäkerhet.

Vi får komma ihåg att ansvaret för ökad smittsäkerhet inte bara är körledarens utan även varje enskild körsångares. Här är viktigt att samtala om hur ni hittar de bästa lösningarna för just er kör.

Vi för kontinuerligt en dialog med ansvariga för verksamheten/uppdragsgivare om praktiska frågor och lösningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

BARN- och UNGDOMSKÖRER
Vi bestämmer tider och rutiner för hämtande föräldrar. De bör om möjligt vänta utanför. Vi undviker att det kommer fler medföljande än nödvändigt.

Det är bra om anhöriga till de minsta barnen ansvara för att barnen tvättar händerna innan de går in i körsalen.

Vår CHECKLISTA inför KÖRÖVNING

  • Avståndsmätning
  • Hygien: Det finns handsprit vid entré, noter, piano
  • Materialhantering (att inte dela noter, pennor, pärmar m.m.)
  • Kapprumssituation
  • Information
  • Gott om tid före och efter övning

Vi vill påminna om detta citat från Folkhälsomyndighetens dokument:

”Smittfrihet kan aldrig garanteras, utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.”

 

Rekommendationerna finns på:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/

Läs mer vad som gäller för våra körer:

Kyrkomusik - En aning av det Gudomliga
Kyrkomusik – det är något alldeles speciellt att tillhöra en verksamhet i kyrkan. Man känner det i djupet på de texter och samtalen om livet och andlighet som alltid ligger nära. Att få sjunga en text om trons mysterium som tar vid där mina egna funderingar upphör, att få bäras av musik som har skrivits idag eller för nästan 2000 år sedan skapar en hissnade känsla och en respekt och förståelse för vilka vi är och har varit; människor som söker gemenskap och i mötet hittar något större än oss själva. En aning av det Gudomliga.

Körtrappan i Östersund

Initiativet Körtrappan syftar till att ge alla möjlighet till en växtplats. Vi erbjuder kör- och musikverksamhet från tidig ålder så att man tillsammans med församlingen kan växa in i körlivet. 

Att börja sjunga i barn eller ungdomskör främjar framtida körengagemang och erbjuder en väg in i musiken, till en värdefull mötesplats där vi kan uttrycka och tolka våra andliga och existentiella frågor. Det är ett starkt samband mellan att sjunga i kör som vuxen och att ha sjungit i barn- eller ungdomskör.