Foto: Anders Gustafsson

Konfirmand - Det var värt det!

Konfirmandtiden var väldigt skoj, det var värt det! Många fina minnen och nya kompisar, säger Ebba, Victoria och Kristoffer samstäm- migt. De valde att konfirmera sig och har nu gått vidare till att vara ung ledare i Svenska kyrkan.

- Det var på lägret man lärde känna varandra och fick nya kompisar säger Viktoria, en av de unga ledarna. Kristoffer en annan ledare, berättar att han inte riktigt visste vad konfirmandtiden skulle innehålla.

- Jag trodde vi skulle läsa mycket ur Bibeln, men det blev mycket fika och samtal. Vi fick också göra saker praktiskt: rita, skapa, vara med om upplevelsevandring- ar. Konfirmandtiden är en tid då det stora frågorna får komma fram. Att bearbeta detta tillsammans gör det lättare att ta det till sig. Att också få lära sig mer om vad kristen tro innebär. Ebba berättar att hon inte visste så mycket om Jesus innan konfirmandtiden.
- Nu vet jag mer vem han är, säger Ebba. Det är lite spännande. Att få ta del av olika sorters gudstjänster är en annan del av konfirmandtiden.
- När jag tänker på gudstjänst är det gemenskapen med alla som är där. Men också att få gå fram och ta emot nattvarden säger Kristoffer. Alla tre ungdomarna har valt att fortsätta inom kyrkan som ung ledare. Det innebär att det tar hand om konfirmanderna, hjälper till med aktiviteterna och fikat.

- Det var på lägret man lärde känna varandra och fick nya kompisar

Testa, ge det en chans!

Ebba, Victoria och Kristoffer vid ljusbäraren i Stora kyrkan. Foto: Anders Gustafsson