Foto: Petter Frisell

Marielundskyrkan

Marielundskyrkan invigdes tredje Advent 1969, arkitekt var Tore Virke, Stockholm. En liten röd träkyrka som ligger i Södra delen av Östersund. Här har vi veckomässor och samtalsgrupper. Östersunds vokalensemble repar i kyrkan och barnfamiljer besöker Öppet kyrkis varje vecka.

Normalt sett har församlingen följande gudstjänster i Marielundskyrkan:

Söndag
(Varannan söndag)
15:00 Mässa (se kalendern)

Torsdag
Marielundskyrkan 18:30 meditativ mässa med samtalsgruppen "Väggrepp" och fika efteråt, ingen föranmälan behövs.

Se dig runt i Marielundskyrkan!

Med vår 360-gradersbild kan du kika runt i Marielundskyrkan
Marielundskyrkan interiör

En K-märkt kyrka

Kyrkan ligger vackert i en liten skogsbacke som väl bevarar känslan av hur det såg ut i området innan kyrkan och de stora bostadsområdena byggdes. Kyrkan K-märktes år 2004.

Kyrkan byggs ut 1955
Från början var kanske inte tanken att verksamheten i kyrkan skulle bli så stor. Därför var lokalerna ganska små för till exempel barngrupper men också dåligt försedd med kontor för de anställda. För att bättre svara mot den verksamhet som redan fanns byggdes kyrkan ut 1995.

Kyrkans orgel
Orgeln som installerades när kyrkan byggdes var en standardbyggd 7-stämmig, en-manualig orgel från Grönlunds orgelbyggeri. 11e oktober 2003 invigdes en ny 11-stämmig två-manualig orgel, disponerad för kyrkan, byggd av orgelbyggare Robert Gustafsson, Härnösand.

Kyrkliga Södergruppen var en grupp på ungefär 70 ideellt arbetande män och kvinnor som idogt arbetade för att kyrkan skulle byggas. De skänkte också många värdefulla saker, bland annat kyrkklockan, dopfunt och dopkanna.

Kyrkan invigdes tredje Advent 1969 
Arkitekt var Tore Virke, Stockholm. Typiskt för sin tid byggdes kyrkan med en stor vikvägg i koret ut mot församlingen, detta för att kunna dölja koret och altaret. På så sätt kunde man använda kyrkan som en samlingslokal för allmänna, profana samlingar då det inte fanns någon sådan lokal i området.

Aktiviteter i Marielundskyrkan

Vi i Marielundskyrkan