Gamla kyrkan
Foto: Petter Frisell

Gamla kyrkan

GUDSTJÄNSTER
Normalt sett har församlingen följande gudstjänster i Gamla kyrkan:

Söndag
19:00 kvällsmässa