första advent
Foto: Alex och Martin/ikon

Första advent

Har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda dig inför julen? Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att Jesus föddes. Här kan du se församlingens gudstjänster under första advent. Välkommen att fira tillsammans med oss!

Gudstjänster i församlingen under första advent:

MARIELUNDSKYRKAN
Söndag 28/11 kl 15:00
Adventsgudstjänst med alla åldrar. Barnen från våra grupper deltar med sång, diktläsning med mera. Östersunds vokalensemble medverkar; Waldemar Swiergiel på trumpet och trombon, Astrid Åslin Kardin på piano och orgelackompanjemang. Efter gudstjänsten bjuder vi på gröt, stut och pepparkaka, festis och kaffe. Valfritt bidrag går till Act Svenska kyrkans julinsamling - för varje flicka rätt till ett värdigt liv. Präst Mia Jaederfeldt, Musiker Ingrid Grahn, Diakon Lena Tågefeldt, Pedagog Jenny Larsson-Blom, Barnledare Malin Heidenbeck. 

Odensalakyrkan

Söndag 28/11 kl 11:00 - 15:00
Världens jul
11:00 - Andakt i jultid med små och stora.
12:00-15:00 - Öppet hus. Fika, pysselverkstad, föräljning och fiskedamm. Entre: 20 kr för barn och 50 kr för vuxen. Alla pengar går till Acts julinsamling. 
Pedagog Maria Hammarström, barnledare Linda Klar, kyrkomusiker Acki Schweitzer, diakon Ulla Svensson Berg och präst Maria Olofsson.

LUGNVIKSKYRKAN
Torsdag 25/11 18:00
Välkommen att fira Adventsgudstjänst med små och stora! Barnen i våra grupper medverkar med sång. Efteråt bjuder vi på tomtegröt, skinkstut med mera i Lugnviksrummet. Kanske kommer tomten också? Pedagog Ragnhild Hamberg, barnledare Camilla Andersson, Diakoniassistent Margaretha Andersson, Präst Maria Rystedt, Musiker Andreas Agerberg. 

STORA KYRKAN
Söndag 28/11 11:00
Välkommen att fira Högmässa på första advent. Mariakören och Motettkören medverkar under ledning av Ingrid Löfgren och Nicklas Strandberg. Solister: Lena Moén - sopran, Jan Löfgren - tenor, Staffan Hillström - bas. Musiken i gudstjänsten är Bachs kantat 61. Kyrkoherde Jennie Nordin avskedspredikar och avtackas. Efteråt bjuds det på kyrkkaffe i förkyrkan. Präst Lars-Åke Wikström, Karolinn Strandberg, diakon Marie Strandgren, musiker Nicklas Strandberg och Ingrid Löfgren.  

Stora kyrkan hålls öppen fram till kl 15:00. I förkyrkan finns astrofotograf Göran Strands fotoutställning ”Under samma himmel” och i dopkapellet är den vackra julkrubban på plats. Välkommen!

GAMLA KYRKAN
Söndag 28/11 19:00
Välkommen att fira Sinnesrogudstjänst i Gamla kyrkan. Gemenskap, delande av livsberättelser, bön och musik. Sinnesrogudstjänsten har sina rötter i tolvstegsprogrammet och är en plats med fokus på livsförändring. Efter gudstjänsten stannar vi en stund i kyrkan och fortsätter gemenskapen. Diakon Lena Tågefeldt, enhetschef diakoni Marie Strandgren och kyrkomusiker Ingrid Grahn. 

Advent rymmer både tro och traditioner

Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på någon som ska komma.
Under julen firar vi att Gud blev människa. En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

ADVENTSSTJÄRNORNA PÅMINNER OM BETLEHEMSSTJÄRNAN
Adventsstjärnorna som lyser i många fönster påminner om stjärnan som lyste ovanför stallet i Betlehem där Jesus föddes. Det berättas nämligen, att när han föddes tändes en stjärna på himlen.

TÄNDA LJUS LYSTE UPP DEN MÖRKA VÄGEN
De adventsljusstakar vi har i våra fönster har inte någon koppling till bibeln. De kommer i stället av en gammal tradition, då folk tände ljus i fönstren på juldagens morgon. Det gjorde man för att lysa upp vägen för dem som gick eller åkte till julottan, den gudstjänst som börjar tidigt, innan solen har gått upp.