Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon:+46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fakta om begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla, oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Vem betalar vad?

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla, oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Begravningsavgiften är en uppbörd som administreras av Riksskatteverket och skall täcka kostnaderna för begravningsverksamheten. Lokal huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkan Östersund.

Var och en betalar årligen med begravningsavgiften för:

·      Grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats

·      Gravsättning

·      Kremering

·      Transporter av kistan från Krematoriet till begravningsceremoni/gudstjänst, åter till Krematoriet och till begravningplats inom Svenska kyrkan Östersund

·      Lokal för förvaring och visning av stoftet

·      Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

·      Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Dödsboet betalar vid begravning för:                        

·      Kista och svepning

·      Dekoration och blommor

·      Annonsering

·      Transport av kistan till Krematoriet för förvaring

·      Minnesstund

·      Gravvård (gravsten)

·      Skötsel av graven – gravrättsinnehavaren ansvarar för grundskötsel, dvs gräsklippning alt ogräsrensning på grusgrav, putsning runt sten och rabatt. Denna servicetjänst kan kyrkogårdsförvaltningen utföra (för aktuella priser se bifogat blad).