Meny

Coronaviruset - aktuellt för Östersunds församling

Östersunds församling är medveten om den allvarliga situationen som råder i vårt samhälle och i världen med anledning av coronaviruset. Utifrån information från myndigheter, råd och riktlinjer från Svenska kyrkan samt egen bedömning i församlingen kan aktiviteter komma att ändras på kort varsel. Nedan kan du se information om vidtagna åtgärder i församlingens verksamhet just nu.

Östersunds församling är medveten om den allvarliga situationen som råder i vårt samhälle och i världen. Utifrån en omsorg om människor och värdet av stöd i tider av oro och ängslan arbetar vi för att upprätthålla och anpassa verksamhet med fortsatt god arbetsmiljö för medarbetare.

Svenska kyrkan arbetar aktivt med intern krisledning och beredskap mellan alla nivåer; nationellt, stift och lokalt i församlingar. Vi följer och anpassar oss efter myndigheters rekommendationer.

Vi uppmuntrar oss alla att vara rädda om varandra och visa omtanke genom att noggrant tvätta händer och stanna hemma om du är krasslig eller sjuk. Besök inte äldreboenden eller andra riskgrupper. Var källkritisk och ta del av information från www.krisinforrmation.se

Utifrån information från myndigheter, råd och riktlinjer från Svenska kyrkan samt egen bedömning i församlingen sker verksamhet just nu på följande sätt:

Max 50 deltagare i våra lokaler

Fredag 27 mars fattade regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Vi kommer se till att beslutet om max 50 deltagare efterlevs i vår verksamhet.

Från och med söndag 29 mars följer vi myndigheternas beslut vilket gäller alla aktiviteter i verksamheten. Det gäller både inom- och utomhus. Först till kvarn-principen gäller. Tack för din förståelse om du möts av beskedet att det är fullt. 

Gudstjänster och hantering av nattvardsgåvor samt fridshälsning samt andakter på äldreboende

Gudstjänstfirande i form av mässor på vardagar och söndagar fortsätter tills vidare.

Nattvardsgåvorna, bröd och vin, hanteras endast av prästen innan mässan och hen är också den som delar ut brödet. Prästen tvättar händerna innan gudstjänst samt med handsprit innan hantering av bröd och vin under mässan. Du kan doppa brödet i vinet men det är också fullgott att ta emot bröd och avstå från vin alternativt avstå helt från bröd och vin. Vinet är alkoholfritt och brödet är gluten- och laktosfritt. Fridshälsning och all annan hälsning före och efter gudstjänster sker utan fysisk kontakt. Kyrkkaffe fortsätter att serveras efter gudstjänster, i de fall det brukar förekomma, men utomhus.

Församlingen följer restriktioner på äldreboenden och avvaktar med andakter där tills allmänna besök är tillåtna igen.

För den som av olika skäl ej har möjlighet att delta i gudstjänster rekommenderar vi tv-sända gudstjänster på www.svt.se/play och andakter i radio exempelvis Morgonandakten i Sveriges radio. Östersunds församling erbjuder även digitala helgmålsböner varje lördag kl 18:00, klicka här för att komma till dessa, samt inspelningar av Herrens bön som läggs ut varje onsdag kl 12:00. Egna förslag till andakter och bibelläsning går också att få från församlingen.

Dop, vigslar och begravningar

Församlingen tar fortfarande emot bokningar av dop, vigslar och begravningar. Om någon i familjen eller nära anhörig har symtom rekommenderar vi att dop och vigslar skjuts upp. Det samma gäller begravningar om det är möjligt. En avgränsning kan vara att istället genomföra i kretsen av de allra närmaste, alternativt att vi hjälper till att streama begravningen för dem som inte kan delta. Det finns stor förståelse från församlingens sida om du, oavsett eventuell sjukdom, vill boka om planerat dop, vigsel eller begravning och vi ska försöka tillmötesgå ändringar så gott vi kan. För begravningar finns det särskilda lagar och regler från myndigheter som vi måste förhålla oss till.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar inklusive konfirmander samt vuxna

Gruppverksamhet för barn och ungdomar inklusive konfirmander fortsätter tills vidare men anpassas i högre grad.

All gruppverksamhet för vuxna ställs in. 

Öppen verksamhet förutom gudstjänster

Öppen verksamhet såsom kyrklunch i Lugnvik, Klövercafé & lunch i Odensala samt Mat & Prat i Marielund och Träffpunkten i Centrala, ställs in tills vidare.

Samtalsmöjligheter med präst och diakon via telefon

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad.

Eftersom det finns begränsningar att ses, till exempel på grund av ålder eller hälsa, finns det möjlighet att samtala med präst eller diakon via telefon istället, här hittar du kontaktuppgifter till våra präster, diakoner och diakoniassistent.

Kvälls- och nattetid finns också Jourhavande präst tillgänglig. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Du kontaktar Jourhavande präst via telefon 112  kl 21:00-06:00 alla dagar, digitalt brev: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/skriv-digitalt-brev eller chatt alla dagar kl 20:00-24:00 via: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

Livsmedelshantering

För att öka tryggheten kring mat och fika som serveras, används endast livsmedel som är inköpt. Allt livsmedel hanteras av personal.

Medarbetares hälsa

Anställda i församlingen har fått information om hur man särskilt tar hand om sin hygien och att alltid vara försiktig och stanna hemma från arbete vid symtom eller kännedom om smitta. Detta gör vi för att värna dennes och andras hälsa. Resor i arbetet begränsas till Östersunds kontrakt.

Gemensam medmänsklig omtanke och samhällsansvar

Församlingen fortsätter att arbeta för att kunna finnas till för dig och andra. Tillsammans får vi återupptäcka eller finna nya sätt att samtala och umgås och finnas till för våra medmänniskor.

Förändringar i verksamheten kan komma hastigt. Vi  ber därför om din förståelse vid inställda aktiviteter som du planerat att delta i. 

 

Jennie Nordin
Kyrkoherde

Östersund 2020-03-17
reviderad 2020-04-31

Gud, i tider av oro, ge oss sinnesro, I vår otrygghet, omslut oss med trygghet. Lugna vår rädsla, stilla våra stormar, håll vårt hjärta och ge oss din frid. Bevara oss från att tappa hopp och besinning och hjälp oss att ge varandra mod och stöd. I dina händer lägger vi alla människor i vårt samhälle och vår värld som just nu kämpar för sina liv. Vi ber nu särskilt för den som är svårt sjuk och för de som tyngs av oro och sorg för sina nära och kära. Vi överlämnar oss själva och de som vi nu nämner vid namn i dina händer ... Så vi ber också för den som saknar hem och mat, för människor på flykt undan krig och terror. Påminn oss om vårt ansvar för våra medmänniskor och den värld och skapelse du gett oss att förvalta. Styrk oss och ge oss mod i kampen för det goda och rätta. Fyll oss med din kärlek och din heliga Andes kraft. Välsigna och bevara oss. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen

Bön av Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift