Barn i väntan & Barn i start

BIS är en förkortning för Barn i start. Det är ett pedagogiskt program och vänder sig till barn som fått lämna sitt hemland och nyligen kommit till Sverige.

OBS!

Coronapandemin påverkar alla våra verksamheter. Klicka på knappen nedan för att se hur din verksamhet påverkas.

Corona-akutellt

Svenska kyrkan Östersund har startat upp verksamheten BIS (Barn i start) i Östersund. Konceptet innebär i korthet ett pedagogiskt program för barn och ungdomar 7-20 år som vill lära sig mer om sig själv och om asyl-/integrationsprocessen i samverkan med Östersunds kommun. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Vad är BIV?

BIV, Barn i väntan, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7-20 år vars föräldrar är asylsökande samt ensamkomande barn.

Vad är BIS?

Foto: Anders Gustafsson

BIS, Barn i start, är en gruppverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 7-20 år vars föräldrar har fått uppehållstillstånd i Sverige samt ensamkommande barn.

Varför behövs BIV/BIS?

Fokus läggs på barnets egna känslor och behov att uttrycka dessa. Syftet är att barnet ska stärkas i sin identitet oavsett var det kommer att växa upp. Under BIV/BIS-kursen får barnen och ungdomarna använda sig av flera uttryckssätt som t.ex. bild, musik, rollspel och pedagogiska lekar.
Grupperna är åldersindelade och träffas 14 gånger 1,5 till 2,5 timmar en gång i veckan. Barn som är eller har varit i asylprocessen befinner sig en situation som kan vara svår att förstå. För det asylsökande barnet och familjen kan handläggningstiden upplevas som problematiskt. Nyanlända familjer möter ofta ett land där mycket är nytt vilket kan väcka en stor osäkerhet. BIV/BIS ger barnet/ungdomen möjlighet att lära sig mer om sig själv och förstå vad som händer inombords och ger barnet redskap att uttrycka sina känslor.

Kursen är kostnadsfri och verksamheten är religiöst och politisk obunden.

Vem står bakom BIV/BIS?

Bakom BIV/BIS står Individuell Människohjälp (IM) och Svenska kyrkan i samarbete med flera lokala samarbetspartners.

Läs mer här

 

BIV/BIS kan hjälpa dig att...

...Upptäcka att du inte är ensam.

...känna gemenskap oc hträffa andra barn oc hungdomar som är i liknande situation.

...förstå att det inte är ditt fel att ni har flytt till Sverige och om dina föräldrar mår dåligt.

...få kunskap om asyl/integrationsprocessen.

...lära dig mer om Sverige och det svensak samhället.

...få möjlihet att visa vad du känner.

...lära dig att du är värdefull som du är.

...känna trygghet i att det vi talar om stannar i gruppen.

Foto: Anders Gustafsson