Foto: Magnus Aronson/Ikon

Barn och familj

Ta del av vår barnverksamhet som riktar sig till åldrarna 0-15 år. Kanske vill du som nybliven förälder besöka oss med ditt barn? Våra aktiviteter ger fina möjligheter att träffa och lära känna andra föräldrar, vuxna, barn och ungdomar. Våra barngrupper startar v. 15. Öppet kyrkis och Baby/barnrytmik-grupperna är inställda. Förändringar kan ske hastigt, men hemsidan uppdateras löpande.

OBS!

Coronapandemin påverkar alla våra verksamheter. Klicka på knappen nedan för att se hur din verksamhet påverkas.

Corona-akutellt
Under vårterminen erbjuder vi Utekyrkis istället för ordinarie verksamhet p.g.a. covid-19. Vi startar v. 16 och träffas på måndagar och fredagar kl. 9:30–11:00 i lekparken i bostadsområdet Valhall, rakt ovanför Marielundskyrkan. OBS! Föranmälan gäller. Max 8 deltagare.

Välkommen till Utekyrkis

Under vårterminen erbjuder vi Utekyrkis istället för ordinarie verksamhet p.g.a. covid-19. Vi startar v. 16 och träffas på måndagar och fredagar kl. 9:30–11:00 i lekparken i bostadsområdet Valhall, rakt ovanför Marielundskyrkan. OBS! Föranmälan gäller. Max 8 deltagare.

Varje tisdag kl 9:30 träffas vi utanför Marielundskyrkan och promenerar tillsammans upp mot Lillänge och rundan runt Lillsjön. Häng med!

Barnvagnspromenad

Varje tisdag kl 9:30 träffas vi utanför Marielundskyrkan och promenerar tillsammans upp mot Lillänge och rundan runt Lillsjön. Häng med!

Spädbarnsmassage är en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är en stund av avslappning och välbefinnande där du och ditt barn kommer varandra nära på ett alldeles speciellt sätt.

Öppen kyrkis

Öppet kyrkis

Vi leker, pysslar, pratar om livet, sjunger tillsammans vid en liten samling, fikar och umgås med varandra.

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

Baby-, barnrytmik & Sånglek

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

Barnperspektiv
Församlingens verksamhet för barnet 0-18 år präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt. Ett sådant förhållningssätt innebär att församlingen ser och bekräftar barnet. Barnets behov skall alltid finnas med i församlingens planering. Vi har ett ansvar för att skapa miljöer, där barnet bereds möjlighet att få höras och uttrycka sina åsikter.

Ett levande möte
När barnet kommer till församlingen är det viktigt att mötet erbjuder upplevelse, bearbetning och kunskap om det som är centralt i Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Dopet, nattvarden, de bibliska berättelserna och de kristna högtiderna utgör det nav kring vilket Svenska kyrkans tro liv och lära rör sig.

Programförklaring
Församlingen vill erbjuda miljöer där barnet i samspel med andra barn stimuleras och utmanas i möte med Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Det handlar om att barnet utifrån sitt liv ska…

-  få uppleva gemenskap

-  få erfarenheter av Guds närvaro

-  få möjlighet att känna samhörighet med Svenska kyrkan och delaktighet i församlingens liv