Svenska kyrkan Östersund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon: +46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Barn och familj

Svenska kyrkans möte med barnet 0-18 år

Jesus ställde barnet i mitten 
och tog det i famnen, lyssnade och välsignade.
Att se barnet unikt och värdefullt är viktigt.
Ett barn som vi ser och bekräftar, växer som människa
och vågar bejaka och utveckla sina gåvor och möjligheter.
(ur I dialog med Barn)

 

Ett barn som vi ser och bekräftar, växer som människa och vågar bejaka och utveckla sina gåvor och möjligheter.

ur I dialog med Barn

 

 

barnperspektiv

Församlingens verksamhet för barnet 0-18 år präglas av ett barnperspektiv som uttrycks i kärlek och respekt. Ett sådant förhållningssätt innebär att församlingen ser och bekräftar barnet. Barnets behov skall alltid finnas med i församlingens planering. Vi har ett ansvar för att skapa miljöer, där barnet bereds möjlighet att få höras och uttrycka sina åsikter.

Ett levande möte

När barnet kommer till församlingen är det viktigt att mötet erbjuder upplevelse, bearbetning och kunskap om det som är centralt i Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Dopet, nattvarden, de bibliska berättelserna och de kristna högtiderna utgör det nav kring vilket Svenska kyrkans tro liv och lära rör sig.

där barnet bereds möjlighet att få höras och uttrycka sina åsikter.

Programförklaring

Församlingen vill erbjuda miljöer där barnet i samspel med andra barn stimuleras och utmanas i möte med Svenska kyrkans liv, lära och tradition. Det handlar om att barnet utifrån sitt liv ska…

-  få uppleva gemenskap

-  få erfarenheter av Guds närvaro

-  få möjlighet att känna samhörighet med Svenska kyrkan och delaktighet i församlingens liv

Våra verksamheter

Öppet kyrkis och barnrytmik är aktiviteter för de yngsta barnen där både barn och vuxna deltar tillsammans.
Miniminiorer 6-7 år, miniorer 8-9 år, juniorer 10-13 år, barnkörer (SKUR) 6-9,10-13 år är grupper dit barnen kan gå själva.

Församlingen har också olika aktiviteter i samarbete med skolor och förskolor, både där vi kommer ut i skolorna och där eleverna besöker våra kyrkor.