Baby-, barnrytmik & Sånglek

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

OBS!

Coronapandemin påverkar alla våra verksamheter. Klicka på knappen nedan för att se hur din verksamhet påverkas.

Corona-akutellt

RÖRELSE är vägen till utveckling och inlärning. Hjärnan utvecklas genom att den får stimulans från de olika sinnena. Främst från balanssinnet (led och muskler) och beröringssinnet. Denna stimulans får barnet genom att beröras och vaggas av sina föräldrar och genom att själv göra rytmiska spädbarnsrörelser. När barnet växer och blir äldre anpassas rytmiken, för bästa möjliga utveckling.

Babyrytmik (0-1 år) 
Ny gruppstart vårterminen vecka 2, anmälan från 1 november. 
Tisdagar kl 10:00-12:00, 8 tillfällen. (FULLT)
Extra grupp insatt SÖNDAGAR 13:00-14:00, lediga platser finns.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan. 
Gruppstorlek: 10 barn med föräldrar

Foto: Anders Gustafsson

Barnrytmik (1-3 år)
Ny gruppstart vårterminen vecka 2, anmälan från 1 november. 
Torsdagar kl 10:00-12:00, 8 tillfällen. (FULLT) 
Extra grupp insatt SÖNDAGAR 14:30-15:30, fåtal platser lediga.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 12 barn med föräldrar. 

Sånglek-barnrytmik (4-5 år) FULLT!
Ny gruppstart till hösten, anmälan från 1 maj.
Verksamhet som leder barnrytmiken in i barnkör.
Vi sjunger sagor/lekar/historier och tränar både motorik, takt och att börja stå i kör och sjunga. 
Onsdagar kl 16:45 - 17:30
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 10 barn. Det finns möjlighet för föräldrar att sitta i intilliggande rum och ta en kaffe/te.

Vid frågor och anmälan, kontakta:
 
Anette Johansson, 063-19 50 55
e-post: anette.b.johansson@svenskakyrkan.se

Foto: Anders Gustafsson
Anette Johansson

Anette Johansson

Svenska kyrkan Östersund

Barnledare, Församlingsgården