Foto: Anders Gustafsson

Baby-, barnrytmik & Sånglek

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

OBS!

Coronapandemin påverkar alla våra verksamheter. Klicka på knappen nedan för att se hur din verksamhet påverkas.

Corona-aktuellt

RÖRELSE är vägen till utveckling och inlärning. Hjärnan utvecklas genom att den får stimulans från de olika sinnena. Främst från balanssinnet (led och muskler) och beröringssinnet. Denna stimulans får barnet genom att beröras och vaggas av sina föräldrar och genom att själv göra rytmiska spädbarnsrörelser. När barnet växer och blir äldre anpassas rytmiken, för bästa möjliga utveckling.

Babyrytmik (0–1 år) 
Ny gruppstart höstterminen vecka 33, anmälan från 1 juni. 
TISDAGAR kl. 10:00–12:00, 8 tillfällen. (FULLT)
SÖNDAGAR kl. 13:00–14:00, 8 tillfällen.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan. 
Gruppstorlek: 10 barn med föräldrar.

Foto: Anders Gustafsson

Barnrytmik (1–3 år)
Ny gruppstart höstterminen vecka 33, anmälan från 1 juni. 
TORSDAGAR kl. 10:00–12:00, 8 tillfällen. 
SÖNDAGAR kl. 15:00–16:00, 8 tillfällen (FULLT)
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 12 barn med föräldrar. 

Sånglek (4–5 år)
Verksamhet som leder barnrytmiken in i barnkör. Vi sjunger sagor/lekar/historier och tränar både motorik, takt och att börja stå i kör och sjunga. 
Ny gruppstart höstterminen vecka 36, anmälan från 1 juni.
ONSDAGAR kl. 16:45–17:30.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 10 barn. Det finns möjlighet för föräldrar att sitta i intilliggande rum och ta en kaffe/te.

Vid frågor och anmälan, kontakta:
 
Anette Johansson, 063-19 50 55
e-post: anette.b.johansson@svenskakyrkan.se

Anette Johansson

Anette Johansson

Svenska kyrkan Östersund

Barnledare, Församlingsgården