Meny

Baby-, barnrytmik & Sånglek

Musiklek med rörelse och sång. En sångstund som vill leka, vagga, trösta, bekräfta och beröra – trudelutter till närhet och samhörighet mellan dig och ditt barn.

RÖRELSE är vägen till utveckling och inlärning. Hjärnan utvecklas genom att den får stimulans från de olika sinnena. Främst från balanssinnet (led och muskler) och beröringssinnet. Denna stimulans får barnet genom att beröras och vaggas av sina föräldrar och genom att själv göra rytmiska spädbarnsrörelser. När barnet växer och blir äldre anpassas rytmiken, för bästa möjliga utveckling.

Babyrytmik (0-1 år) Höstens grupp FULLBELAGD!
Ny gruppstart våren 2021. Närmare information om datum för start samt anmälan från 1 november. 
Tisdagar kl 10:00 - 12:00, 8 tillfällen.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan. 
Gruppstorlek: 10 barn med föräldrar

Bild: Anders Gustafsson

Barnrytmik (1-3 år) Höstens grupp FULLBELAGD!
Ny gruppstart våren 2021. Närmare information om datum för start samt anmälan från 1 november. 
Torsdagar kl 10:00-12:00, 8 tillfällen.
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 12 barn med föräldrar. 

Sånglek-barnrytmik (4-5 år) FULLT!
Anmälan till våren 2021 tas emot från 1 november. 
Verksamhet som leder barnrytmiken in i barnkör.
Vi sjunger sagor/lekar/historier och tränar både motorik, takt och att börja stå i kör och sjunga. 
Onsdagar kl 16:45 - 17:30
Plats: Församlingsgården vid Stora kyrkan.
Gruppstorlek: 10 barn. Det finns möjlighet för föräldrar att sitta i intilliggande rum och ta en kaffe/te.

Vid frågor och anmälan, kontakta:
 
Anette Johansson, 063-19 50 55
e-post: anette.b.johansson@svenskakyrkan.se

Bild: Anders Gustafsson
Anette Johansson

Anette Johansson

Svenska kyrkan Östersund

Barnledare, Församlingsgården