Svenska kyrkan Östersund

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Östersund Besöksadress: S Gröngatan 33, 83135 ÖSTERSUND Postadress: Box 3083, 83103 Östersund Telefon: +46(63)195000 E-post till Svenska kyrkan Östersund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Aktuellt - vintern 2018

Aktuell information - kyrkogårdsförvaltningen

Planerade arbeten

 

 

Östra begravningsplatsen:

Under våren 2018 kommer minneslunden att byggas om för att anslutas till den nya askgravlunden. Utseendet på minneslunden kommer i stort att bevaras men det tillkommer fler sittplatser och mer belysning. Mer information kommer under våren.

Hela 2018 kommer arbetet med den nya delen av begravningsplatsen att fortgå.

Vi kommer att renovera och göra om några perennarabatter under 2018.

Delar av begravningsplatsen har asfalterats om hösten 2017.

Vi gräver om mark för blivande urngravsområde. Jorden luckras, stenar sorteras bort och marken återställs sedan.

En trädinventering har gjorts av Sweco under 2015. Med den inventeringen som grund kommer vi efterhand att ta ner ett antal träd som är i dåligt skick.

Vi fortsätter att föryngra häckar och buskage som är gamla och i dåligt skick.

Norra begravningsplatsen:

Vi kommer att byta ut häckar runt gravplatser. Inget startdatum bestämt.

En trädinventering har gjorts av Sweco under 2014. Med den inventeringen som grund kommer vi efterhand att ta ner ett antal träd som är i dåligt skick. Vi kommer också att återplantera en del träd.

Bild: Anders Gustafsson

Säkerheten på begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för den övergripande säkerheten på begravningsplatserna. Inventering av farliga gravstenar utförs därför löpande.  De gravstenar som bedöms vara farliga läggs ned, graven skyltas och kända gravrättsinnehavare kontaktas med ett brev. Kyrkogårdsförvaltningen informerar vid kontakt om nödvändiga åtgärder.

Utvidgning av Östra begravningsplatsen

Östra begravningsplatsen ska utökas norrut, på mark som vetter mot Stuguvägen och OK Körfältet. Det planeras bland annat en askgravlund, askgravplatser och fler kistgravplatser. Sweco har uppdraget att projektera utvidgningen.

När det nya området ställs iordning kommer också minneslunden att byggas om för att få fler sittplatser och möjliggöra passage mellan minneslunden och den tilltänkta askgravlunden.

 Vi söker gravrättsinnehavare

 Vi har satt skyltar på en del gravplatser med uppmaningen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.

Några är skyltade för att stenen är nedlagd av oss (där ska skyltarna vara vita).

De flesta är dock skyltade för att gravrättstiden har gått ut och det finns ingen gravrättsinnehavare att kontakta (där ska skyltarna vara gröna).

Om du ser en grav som är skyltad och du känner till anhöriga/bekanta med anknytning till graven; kontakta oss med uppgifter som leder till att vi hittar gravrättsinnehavare, eller be de anhöriga höra av sig till oss. Många bor inte längre här och besöker inte graven så ofta, då är det värdefullt om informationen på något sätt når fram ändå.

En gravplats där gravrättstiden har gått ut och vi inte får kontakt med någon ska skyltas i två år (två sommarsäsonger). Har vi inte fått någon kontakt efter två år kan gravplatsen anses återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen. Gravvården kan då tas bort eller avidentifieras och återanvändas. Om graven anses kulturhistoriskt intressant kan den bevaras i kyrkogårdsförvaltningens vård.

Mer information kan fås på Kyrkogårdsförvaltningens expedition, öppet vardagar 10-12, telefon 063-19 50 20 eller från personalen på begravningsplatsen, telefon 063-19 50 34
Tack för din hjälp!

Gravlyktor, vaser och dekorationer

 Tänk på...

...att fåglarna älskar vitmossa och även andra mjuka material. De förstör kransar och dekorationer och drar ut mossan på marken runt omkring.

...att fåglarna (skator) älskar stearinljus. De hackar i allt de får tag på och drar runt dem på marken. Även om ljuset är oanvänt kan det vara svårt för oss att veta till vilken gravplats det tillhör. Så om ni saknar ljus kan det vara en förklaring.

Tänk på...

...att vända stenvaser uppochner inför vintern så att de inte fryser sönder.

...att inte ställa  ljus och marschaller för nära eller på gravstenen. Om det tippar så kan stearin och sot göra skada på stenen. Gäller även Minneslundens kalkstensmurar och rabattkanter.

...att inte ställa blockljus i ljusbärarna i Minneslunden. De rinner över kanten och förstör allt under.

...att det enda man får dekorera med i Minneslunden är snittblommor och ljus på avsedd plats enligt reglementet. Under Allhelgonahelgen och Morsdagshelgen låter vi annat stå kvar några dagar, men sedan plockas det in och sparas ett tag. Allt som inte är förbrukningsmaterial kan man få tillbaka när man kontaktar personalen.

...att första veckan i maj storstädas begravningsplatsen av personalen. Då slängs ljus och kransar av förbrukningskaraktär, ljung och andra vinterdekorationer. Vi rör inte konstgjorda kransar, andra dekorationer som går att återanvända eller personliga saker. Inte heller lyktor och kransställ.

När vi börjar kratta ställer vi kransställ och lyktor i rabatten för att komma åt. Det gäller även resten av sommaren när vi klipper gräs, trimmar och klipper häckarna. Ta gärna hem lyktor och dylikt till sommaren istället för att ställa det bakom stenen. Allt löst riskerar att dras fram av fåglar eller blåsa omkring och då vet vi inte vem det tillhör. Fråga personalen om ni saknar något.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas omgående bort.