Foto: Petter Frisell

Aktuellt

Aktuell information - kyrkogårdsförvaltningen

Vårstädning påbörjas under maj på östra- och norra begravningsplatsen

Vi är tacksamma om alla innan dess tar bort lyktor, kransställ och vinterdekorationer från gravplatserna.

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare!

Vi skyltar kontinuerligt alla gravplatser där vi saknar en aktuell gravrättsinnehavare. Hör ingen intressent av sig inom två år riskerar gravrätten att upphöra.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du känner dig osäker vad som gäller för gravar du känner ansvar för.

Inventering av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för den övergripande säkerheten på begravningsplatserna. Inventering av farliga gravstenar utförs därför löpande. De gravstenar som bedöms vara farliga läggs ned, graven skyltas och aktuella gravrättsinnehavare kontaktas med ett brev. Kyrkogårdsförvaltningen informerar vid kontakt om nödvändiga åtgärder och kan ge en lista med entreprenörer som kan anlitas

 

2021-03-05

Tidigare information från Kyrkogårdsförvaltningen:

Skator

Vi har problem med skator som gräver ur våra planteringar och ibland våra blomlådor på gravarna. De sprätter jord runt omkring och stökar till ganska ordentligt. Det är svårt att komma tillrätta med, men vi snyggar till så fort vi ser att de har varit i farten. De drar även upp snittblommor ur vaser och sprider ut dem, antagligen för att komma åt vatten och insekter. När vi ser det i tid så sätter vi tillbaka blommorna, men ibland har de hunnit vissna och då slänger vi dem. Det kan vara en förklaring om det saknas blommor på graven fast de inte borde ha vissnat ännu.

Säkerhet gravstenar

Vart femte år kontrollerar vi gravstenar över 30 cm inom ett visst område. Dels mäter vi lutningen på stenen. Vi gör också ett drag-/trycktest där stenen ska stå fast vid 35 kg tryck. Om den inte klarar provet så kommer vi att kontakta gravrättsinnehavaren med brev omgående. Finns det inga uppgifter på innehavare så kommer vi att skylta graven för att få kontakt. Om stenen är uppenbart instabil kommer vi som säkerhetsåtgärd att lägga ner den på brädor på gravplatsen.

Så här skriver Sofia Skog, jurist vi kyrkogårds- och begravningsenheten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation:

”Församlingarna är skyldiga att se till att begravningsplatsen är en säker miljö, både för besökare och för anställda. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar. Centala Gravvårdskommittén, CGK - ett nätverk med representanter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund samt stenindustrin som har tagit fram riktlinjer för stensäkringsarbetet. CGK rekommenderar att gravstenar över 30 cm ska provtryckas vart femte år.

Arbetsmiljöverket har till uppgift att inspektera arbetsmiljön på begravningsplatserna och kan kontrollera om huvudmannen genomför regelbundna provtryckningar.”

Ur tidningen Ducatus nr 1/2018

Skyltade gravar där gravrättstiden har gått ut

Kyrkogårdsförvaltningen har skyltat gravar där vi inte har någon kontaktperson antecknad. På så sätt försöker vi få kontakt med släktingar eller bekanta för upplysningar.

Gravar som har skyltats mer än 5 år har nu återtagits till förvaltningen. De tidigare gravrättsinnehavarna har då inte längre rätt till gravplatsen.

De gravar som har bedömts som kulturhistoriskt intressanta kommer att stå kvar på platsen och märkas med en skylt 'Kulturgrav'. Dessa vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.

Övriga stenar kommer antingen att gå till kross eller återanvändas i framtiden (avidentifieras och graveras på nytt).

Har du information om en skyltad grav så kontakta oss. Hör gärna av er till berörda anhöriga om ni känner till att de bor långt bort eller inte kan besöka graven av andra skäl.

Östra begravningsplatsen 063-195034

Expeditionen, vardagar kl 10-12, 063-195020

några kom ihåg inför vintern

Vänd stenvaser uppochner så att de inte spricker av kylan.

Det kan vara bra att märka sin lykta eller utsmyckning med namn och/eller gravnummer.

Ställ inte ljus och marschaller för nära gravstenen. Sot och stearin är svårt att få bort.

Skator älskar mjuka material som tex vitmossa och ull. De förstör dekorationer och kransar. Välj andra material om det går.

Skator har också en förkärlek för ljus. De hackar i stearinet och drar runt ljusen på marken. Välj ljus med lock eller lykta om det går.

Om solcellslampor används så ska de tas omhand och sorteras som miljöfarligt avfall efter användning. Ta med lamporna hem och lämna till återvinningsstation.

Lyktor med batterier ska också tas omhand och källsorteras. Det finns batterilådor i sophusen vid entréerna.

I minneslunden får besökare tända ljus och sätta snittblommor. Dekorationer, kransar, krukor och annat kommer att plockas in. Kontakta personalen om ni saknar något, vi sparar sakerna ett tag.

Respektera att det inte går att ställa ljus på kalkstensmurarna i minneslunden. Stearin är väldigt svårt att få bort och det lämnar fläckar på stenarna. Blockljus utan hölje rinner över och förstör sten och även ljusbäraren.

 

Planerade arbeten

Östra begravningsplatsen:

Vi gräver om mark för blivande urngravsområde. Jorden luckras, stenar sorteras bort och marken återställs sedan.

En trädinventering har gjorts av Sweco under 2015. Med den inventeringen som grund kommer vi efterhand att ta ner ett antal träd som är i dåligt skick.

Vi fortsätter att föryngra häckar och buskage som är gamla och i dåligt skick.

Norra begravningsplatsen:

Vi kommer att byta ut häckar runt gravplatser.

En trädinventering har gjorts av Sweco under 2014. Med den inventeringen som grund kommer vi efterhand att ta ner ett antal träd som är i dåligt skick. Vi kommer också att återplantera en del träd.

Foto: Anders Gustafsson

Säkerheten på begravningsplatserna

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för den övergripande säkerheten på begravningsplatserna. Inventering av gravstenar utförs därför löpande.  De gravstenar som bedöms vara farliga läggs ned, graven skyltas och kända gravrättsinnehavare kontaktas med ett brev. Kyrkogårdsförvaltningen informerar vid kontakt om nödvändiga åtgärder.

Vi söker gravrättsinnehavare

Vi har satt skyltar på en del gravplatser med uppmaningen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.

Några är skyltade för att stenen är nedlagd av oss.

De flesta är dock skyltade för att gravrättstiden har gått ut och det finns ingen gravrättsinnehavare att kontakta.

Om du ser en grav som är skyltad och du känner till anhöriga/bekanta med anknytning till graven; kontakta oss med uppgifter som leder till att vi hittar gravrättsinnehavare, eller be de anhöriga höra av sig till oss. Många bor inte längre här och besöker inte graven så ofta, då är det värdefullt om informationen på något sätt når fram ändå.

En gravplats där gravrättstiden har gått ut och vi inte får kontakt med någon ska skyltas i två år (två sommarsäsonger). Har vi inte fått någon kontakt efter två år kan gravplatsen anses återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen. Gravvården kan då tas bort eller avidentifieras och återanvändas. Om graven anses kulturhistoriskt intressant kan den bevaras i kyrkogårdsförvaltningens vård.

Mer information kan fås på Kyrkogårdsförvaltningens expedition, öppet vardagar 10-12, telefon 063-19 50 00 eller från personalen på begravningsplatsen, telefon 063-19 50 34
Tack för din hjälp!

Gravlyktor, vaser och dekorationer

 Tänk på...

...att fåglarna älskar vitmossa och även andra mjuka material. De förstör kransar och dekorationer och drar ut mossan på marken runt omkring.

...att fåglarna (skator) älskar stearinljus. De hackar i allt de får tag på och drar runt dem på marken. Även om ljuset är oanvänt kan det vara svårt för oss att veta till vilken gravplats det tillhör. Så om ni saknar ljus kan det vara en förklaring.

Tänk på...

...att vända stenvaser uppochner inför vintern så att de inte fryser sönder.

...att inte ställa ljus och marschaller för nära eller på gravstenen. Om det tippar så kan stearin och sot göra skada på stenen. Gäller även minneslundens kalkstensmurar och rabattkanter.

...att inte ställa blockljus i ljusbärarna i minneslunden och askgravlunden. De rinner över kanten och förstör allt under.

...att det enda man får dekorera med i minneslunden och askgravlunden är snittblommor och ljus på avsedd plats enligt reglementet. Under Allhelgonahelgen och Morsdagshelgen låter vi annat stå kvar några dagar, men sedan plockas det in och sparas ett tag. Allt som inte är förbrukningsmaterial kan man få tillbaka när man kontaktar personalen.

...att första veckan i maj storstädas begravningsplatsen av personalen. Då slängs ljus och kransar av förbrukningskaraktär, ljung och andra vinterdekorationer. Vi rör inte konstgjorda kransar, andra dekorationer som går att återanvända eller personliga saker. Inte heller lyktor och kransställ.

När vi börjar kratta ställer vi kransställ och lyktor i rabatten för att komma åt. Det gäller även resten av sommaren när vi klipper gräs, trimmar och klipper häckarna. Ta gärna hem lyktor och dylikt till sommaren istället för att ställa det bakom stenen. Allt löst riskerar att dras fram av fåglar eller blåsa omkring och då vet vi inte vem det tillhör. Fråga personalen om ni saknar något.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar ej för gravlyktor, vaser eller redskap. Glas och material med risk för skärskador tas omgående bort.