Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vigselgudstjänsten

I samtal med den präst som leder vigselgudstjänsten går vi tillsammans igenom gudstjänstens ordning och innehåll och får då möjlighet att samtala och fråga om de olika momenten.

Vigselgudstjänstens ordning

Klockringning

Ingångsmusik

Psalm

Inledningsord

Bibelläsning

Frågorna

Löftena

Tillkännagivandet

Psalm eller ev. solosång

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm

Vigseltal

Utgångsmusik

 

Val av psalmer

Här är förslag på ett antal lämpliga vigselpsalmer:

82, 83, 84, 85, 86, 289, 410, 411

Psalmer i 2000-talet 903, 930

Sommarpsalmer som är lämpliga är t ex 199, 200, 201, 751, 752.

Lyssna till psalmer här.

Det finns möjlighet att önska annan musik utöver psalmer. Urvalet skall dock ske i samråd med kyrkomusikern och med respekt och hänsyn för det kristna sammanhang musiken framförs i. Vi värnar om den levande musiken vid våra gudstjänster, därför använder vi inte inspelad musik.

Bibelord

1 Mos 1:26-28, Rut 1:16-17, Höga visan 8:6-7, Rom 12:9-10, 1 Kor 13:4-7, 13, Gal 6:2

Medverkan i vigselgudstjänsten

Det finns möjlighet för anhöriga eller vänner att medverka i form av läsning och musik om brudparet så önskar. Det ska i så fall planeras i samråd med prästen under det förberedande samtalet.

Vittnen

Prästen ansvarar för att två personer alltid finns närvarande för att bevittna vigseln. I kyrkan kan de utgöras av vaktmästare och kyrkomusiker, om inte släkt eller vänner närvarar. Vid vigsel på annan plats kan det vara två vänner eller släktingar.

Marskalk/Bestman

Ni behöver inte ha marskalk eller bestman. Men om man vill ha det kan de vara en eller två nära vänner. De har ingen avgörande funktion.

Tärna

Vill bruden eller paret ha tärna eller flera tärnor till sitt stöd och praktisk hjälp kan de utse någon vän till detta förtroendeuppdrag.