Österåker-Östra Ryds församling

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om oss

En församlings grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, ge undervisning samt utöva diakoni och mission. Österåker-Östra Ryds församling är även ansvarig för begravningsverksamhet inom församlingens gränser. Begravningsverksamheten är inte kopplad till kyrkotillhörigheten utan gäller för alla.


Geografisk utbredning

Församlingen fick sin nuvarande geografiska utbredning år 1992 då Östra Ryd slogs samman med Österåker. Österåker-Östra Ryds församling sträcker sig från Skeppsbol, Björnhuvud och Dyvik i norr till Rydbo, Rydboholm, Rydbo saltsjöbad och Hästängsudd i söder.  Öarna Mjölkön, Ekholmen, Betsö och Fåglarö m fl hör också till vår församling. Däremot hör Ljusterö och Roslags-Kulla till Ljusterö-Kulla församling. Resarö och Rindö hör till Vaxholms församling.

Kyrkor

Till Österåker-Östra Ryds församling hör tre kyrkor: Åkersberga kyrka, Österåkers kyrka och Östra Ryds kyrka. Läs mer om kyrkorna här>>

Antal medlemmar

1 januari 2017 hade församlingen 26 585 medlemmar. Länk till sida om medlemskap>>

Kyrkliga handlingar 2016

Döpta: 241
Konfirmerade: 88
Vigselgudstjänster: 52
Begravningsgudstjänster: 192

Medlemsavgift

Kyrkoavgift 71öre
Begravningsavgift 13öre
Avgift till Stockholms stift 2,5 öre

Medlemsavgiften är år 2016: 87 öre per skattekrona (inkl begravningsavgift och avgift till stiftet)

Anställda

Enligt budget för 2016 har församlingen 46 heltidstjänster. Klicka här för att komma till kontaktuppgifter medarbetare >>

Ekonomi och organisation

I Österåker-Östra Ryds församlings årsredovisning och verksamhetsberättelse finns fakta om bland annat följande:

 • Statistik kring församlingens folkmängd m.m.
 • Församlingens ekonomi och verksamhet i sammandrag
 • Gudstjänst, diakoni, undervisning, mission
 •  Resultat- och balansräkning

 

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

 Ladda ner församlingsinstruktionen i pdf-format här>>

 

Kyrkoherdar

Kyrkoherdar de senaste 100 åren i Österåker:

 • Samuel Benjamin Pontén, 1823-1905, kyrkoherde i Österåker 1859-1905
 • Josef Oscar Bensow, 1870-1936, kyrkoherde i Österåker 1907-1936
 • K. Gunnar M. Sjöfors, 1879-1953, kyrkoherde i Österåker 1937-1950
 • Samuel Johannes Norrby, 1906-1955, kyrkoherde i Österåker 1950-1955.
 • Carl Erik Wenngren, 1916-2009, kyrkoherde i Österåker 1956-1981
 • Christina Odenberg, 1940, kyrkoherde i Österåker 1981-1997, 1997-2007 biskop i Lund
 • Karl-Göran Linzander, 1942, kyrkoherde i Österåker 1997-2007
 • Jan Bonander, 1959, kyrkoherde i Österåker 2007-2013
 • Hakon Långström, vikarierande kyrkoherde 2013
 • Jan Novosel, kyrkoherde i Österåker 2014-2017
 • Hakon Långström, tillförordnad kyrkoherde 2017

 

Historiska fakta

Östra Ryds kyrka är vår äldsta kyrka. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet.

Österåkers kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, men en omfattande ombyggnad genomfördes på 1430-talet. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1647.

Åkersberga kyrka stod klar 1980.