Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrka & samhälle

Församlingen samverkar med många olika aktörer i samhället såsom skola, vård, kriminalvård, föreningar och med andra kristna kyrkor.

Förskola och skola

Målsättningen med församlingens skolarbete är:

  • att i dialog hjälpa elever, lärare och personal bearbeta livsfrågor
  • att i gudstjänstens form hjälpa skolorna uttrycka högtid och gemenskap
  • att vara tillgänglig på skolorna för diskussion och samtal och i händelse av krissituationer

Läs mer om vårt arbete för skolan här >>

 

Vård och omsorg

Våra medarbetare möter regelbundet de som bor och vistas på kommunens äldreboenden i deras vardag. Dessa möten sker t.ex. i samtal, vid andakter och musikstunder. Diakoner och präster erbjuder samtal med de äldre men även med anhöriga och personal. Dessa samtal handlar oftast om livets olika skeden i glädje och i sorg.

Äldreboenden som vi samarbetar med är Enebacken, Smedbygården, Solskiftet, Solhälla, Muskötvägen och Vårdbo.

Kriminalvården

Inom församlingens gränser ligger Österåkeranstalten och Häktet Österåker. Där bedrivs verksamhet inom ramen för det som kallas ”Fängelsekyrkan”. Församlingens verksamhet där består mest utav gudstjänster, andakter och enskilda samtal.

Vi har en ekumeniskt sammansatt besöksgrupp som regelbundet kommer till anstalten och häktet. De består av personer från kyrkorna i Stockholmsområdet. Tanken är att människor ska mötas kring ett kaffebord och prata om det som just då känns viktigt.

KYRKAN OCH POLIS I SAMVERKAN

Polismyndigheten och Svenska kyrkan har ett givande samarbete gällande flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet i samhället.

I Polisens uppgifter ingår att bistå människor i utsatta situationer t.ex vid oväntade dödsbud. Polisen får genom samarbetet med kyrkan stöd av präster och diakoner som har stor vana att möta människor i kris och som har tystnadsplikt. Dessutom kan vi fånga upp behovet av stöd på lite längre sikt vid en sorgebearbetning.

Under de senaste åren har företrädare för kyrkan gjort uppskattade insatser för att ge stöd till Polisen, såväl i deras vardagsarbete, i utbildning som i katastrofsituationer. Bland annat har polisen tillgång till ett telefonnummer där de alltid kan nå en präst eller diakon i beredskap.

Arbetslivet

Vid olyckor, kriser eller vid stora förändringar av olika slag på en arbetsplats, kan behov uppstå av samtal och stöd i personalgruppen. En präst eller diakon från församlingen kan ofta vara till hjälp i bearbetningen på olika sätt.

Organisationer, föreningar och nätverk

Församlingen finns representerad i olika nätverk med syfte att hitta samverkansformer och för att utveckla det diakonala arbetet ute i samhället. Församlingen finns bl.a. representerad i POSOM – kommunens nätverk inom psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser och katastrofer.

Församlingens diakonala arbete bjuder in till en nätverksträff två gånger om året tillsammans med  Polisen, socialtjänsten i kommunen, fritidsgårdarna, fritidsfältare, Familjemottagningen, Rädda barnen, Tjejjouren Bellis, skolsystrar, BVC, BÅT-mottagningen, BUP, skolkuratorer och skolpsykologer, Barnahus i Södra Roslagen, Trygghetssamordnaren i Trygg i Österåker och Bergakyrkan.

Vi har också kontakt med hjälp- och stödorganisationer såsom Röda korset, Rädda barnen och Kvinno­jouren i Österåker.

Andra kristna kyrkor och församlingar

Inom vårt område finns fler kristna kyrkor med en aktiv verksamhet. Dessa församlingar har sedan många år ett samarbete för att manifestera vårt gemensamma kristna arv genom ett Ekumeniskt Råd. Församlingarna är Säbykyrkan (Equmeniakyrkan), Bergakyrkan (Filadelfiaförsamlingen Stockholm) samt Vår Frus Katolska församling i Täby.