Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Inför begravningen

Vid livets slut – vid någons död är det viktigt för de efterlevande att ta farväl. Sederna i samband med en begravning kan ge oss en känsla av trygghet och kontinuitet.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid. 

Begravningssamtal

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård. I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

Begravning och kremering/gravsättning inom en månad 

Enligt begravningslagen är den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och begravning och efterföljande kremering eller gravsättning en månad. Anstånde begärs av Skatteverket och kräver särskilda skäl.

Dödsboets ansvar

Dödsboet, d v s närmast efterlevande, ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, såsom köp av kista och/eller urna, beställning och betalning av transport från sjukhus till bisättningslokal, annonsering, kistdekoration och blommor, minnesstund och gravsten. För detta ansvar anlitar man oftast en begravningsentreprenör.

Jordbegravning eller kremering

Jordbegravning innebär att kistan sänks ner i jorden och de anhöriga är vanligtvis närvarande. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns och att askan som återstår läggs i en behållare och att den sedan grävs ned. Anhöriga får välja vilket av alternativen det blir. Kanske hade den döde själv ett önskemål.

Välja gravplats

De efterlevande kan välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats man vill att graven ska finnas. Den avlidnes hemförsamling har skyldighet att ordna en gravplats medan andra församlingar skall göra det om plats finns. 

Bårtäcke eller blommor

I församlingen finns ett bårtäcke hörande till Österåkers kyrka och ett till Östra Ryds kyrka. Dessa är fria att använda som dekoration av kistan, kanske som ett alternativ till blomsterdekorationer. Till Österåkers kyrka hör det gula bårtäcket  och i Östra Ryds kyrka används det blå/lila bårtäcket. De hör till respektive kyrka och kan inte skifta mellan kyrkorna. Meddela begravningsbyrån om ni önskar använda dem. Det kostar ingenting.

 

Bårtäcke för Österåkers kyrka
Bårtäcke för Östra Ryds kyrka

 

Blommor till begravningen

Om du önskar skicka blommor till en begravning sker detta oftast genom ett blombud/blomsteraffär. Det är då viktigt att det på förpackningen anges namn på den avlidna och dag och tid för begravningen. Adresserna nedan är för att skicka blommor, det går inte att skicka vanlig post till dessa adresser.

Österåkers kyrka, Össebyvägen 70

Östra Ryds kyrka, Östra Ryds kyrkväg 21

Acreliussalen, Össebyvägen 70

Tacksägelse

Tacksägelse över den som avlidit läses i gudstjänsten söndagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses. Anhöriga kan också lämna önskemål om tacksägelse till en speciell söndag genom att kontakta församlingsexpeditionen.

Begravningskaffe

Du är välkommen att boka någon av våra samlingslokaler för begravningskaffe. Betalning utgår per kuvert och serveringspersonal samt lokalhyran ingår.

Kostnaden är beroende av vilken förtäring man önskar, kontakt oss för frågor. Bokning sker genom församlingsexpeditionen. Här kan du läsa mer om våra kyrkor och lokaler.

Länk till bokningsformulär >>