Österåker-Östra Ryds församling

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

I fokus

Från konflikt till gemenskap. Vilka berättelser är det som bär oss människor, både bakåt och framåt i tiden? Vad är det som påverkat samhället och kyrkan av idag?

En kristen människas frihet

Gud ställer inga krav på motprestationer, upptäckte Martin Luther. Han blev övertygad om att Gud vill befria människor och ge var och en nya möjligheter, oavsett allt. Martin Luther har många bilder för nåd i sina texter.

 

Läs hela artikeln här>>

 

Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

Men vem var den där Luther egentligen?

Vad var Martin Luther så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels betyder det att återställa något till sitt ursprung, dels betyder det att omforma något för framtiden. Tron ska inte föra oss tillbaka till dåtiden utan rusta oss för livet här. Tron handlar om vardagen. Gudstjänsten är inte till för att skydda oss från det som pågår runt omkring oss. Den ska belysa det vanliga livet och ge oss kraft och förtröstan som bär oss i och genom våra olika uppgifter.

Här kan du läsa om reformationen, om hur den påverkar Svenska kyrkans tro och hur den förändrat kyrkan och samhället. Finns det något i det lutherska arvet som vi behöver göra upp med?

Läs om vad som hände i Wittenberg för 500 år sedan och hur det har påverkat var samtid >>

 

Men vad gjorde han då?

Reformationen har satt spår i svensk kultur och samhälle. Och vi pratar inte dyster pliktkänsla och asketisk livsstil. Nej, Luthers arv är bland annat läskunnighet, jämlikhet och medmänsklighet.

Läskunnighet – och om att fråga sig fram till svar

Om tron finns i Bibeln, så måste Bibeln kunna läsas. Luther översatte Nya testamentet till tyska i rasande fart. Nästa utmaning var den dåliga läskunnigheten. Han författade därför, mycket pedagogiskt, två katekeser för att förmedla kristendomens grundläggande texter och sanningar. Lilla katekesen var avsedd för de vanliga församlingsmedlemmarna samt olärda kyrkoherdar och den stora för präster.

I Sverige kännetecknas århundrandena efter Luther av en gigantisk läskampanj. Kyrkolagen 1686 krävde läskunnighet. Om tidigare generationer lärt sig katekesens texter utantill, skulle de nu alltså kunna lära sig texterna genom egen läsning. Det som var speciellt för Sverige var att denna läsinlärning kom att äga rum i hemmen. Här infördes alltså allmän läskunnighet utan ett övergripande skolsystem, vilket är unikt i världshistorien. Den tidiga svenska läskunnigheten skulle bli en nyckel till 1800-talets nya medborgarrättssträvanden. Att även de fattigaste kunde läsa var unikt i världen.

Reformationen har satt spår i svensk kultur och samhälle

Läs mer om språk och bildning>>

 

Omsätt tro till konkret handling i vardagen

Bara du kan finna din väg. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet. Tillsammans håller vi tron vid liv i vardagen.

Du kan inte överlämna vare sig ditt liv eller din tro åt experter. Det är inte prästerna som håller tron vid liv, utan alla troende tillsammans. Det är alla vi som brottas med tillvarons elände och gläds åt livets goda i en ständig växling som kan hjälpa varandra att hitta rätt.

Vad du gör har betydelse, det lilla räknas. Läs mer >>

 

Sjung in budskapet

Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska kyrkans gudstjänster.

Luther ser hela världen som en lovsjungande musikalisk organism. Musikens yttersta mål, att lovsjunga, uppnås och människan fylls med en förtjusning som inga andra konstarter kan åstadkomma.

Läs mer om en musikälskare i brytningstid>>

 

Att ta livet på allvar, alla har en uppgift

Kallelsen handlar om att vara medskapare och medmänniska. Luther menade att kallelse finns i alla våra uppgifter och ansvar. Vardagen är viktig och Gud finns mitt i det som sker.

Luther ansåg att människor lever i beroende med varandra och hans uppfattning var att vi inte måste förtjäna Guds kärleksfulla blick på oss. Det stärker relationer mellan människor att stödja varandra i de behov som finns. Det gör vi genom våra vanliga uppgifter och våra vanliga roller. På jobbet som skomakare, mäklare, polis eller truckförare, hemma som mamma, farfar eller barn, på fritiden som fotbollstränare, klassförälder, frivillig i besökstjänst, festfixare eller vuxen på lekplatsen. Alltså i alla uppgifter.

Kallelsetanken är en tanke som tar livet på allvar. Det är en tanke som hjälper oss att ta oss själva på allvar och att ge medmänsklighet ett eget värde samtidigt som det understryker att medmänsklighet finns inte bara av sig självt, det arbetar vi för och stärker varje dag.

Läs mer om kallelsen att ta livet på allvar>>

 

Vad reformationsåret 2017 vill åstadkomma

Starten för detta jubileum var i samband med Påvens besök i Lund den 31 oktober 2016 och den gemensamma gudstjänsten "Together in Hope". Under reformationsåret 2017 satsar Svenska kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en pågående process som har pågått i 500 år.

Hela 2017 pågår olika aktiviteter för att utifrån enhetens perspektiv, inte splittringens, stärka det gemensamma i den lutherska och katolska kyrkan.

"Från konflikt till gemenskap" är ett dokument där lutheraner och katoliker tillsammans skriver sin gemensamma historia. Läs mer här >>

 

 

Fem punkter

Tolkade från den gemensamma deklarationen som slöts den 31/10 2016 mellan Lutherska världsförbundet och den Katolska kyrkan.

1. Vi ugår från enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma.

2. Vi låter oss ömsesidigt förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.

3. Vi förpliktigar oss till att söka synlig enhet

4. Vi återupptäcker gemensamt kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

5. Vi vittnar gemensamt om Guds nåd i förkunnelsen och att tjäna världen.

 

Samtalsfrågor