Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Den som själv inte har möjlighet att ta hand om en grav, kan få hjälp med blomplantering och underhåll. Beställ gravskötsel av kyrkogårdsförvaltningen.

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Har man inte möjlighet att själv sköta detta, kan kyrkogårdsförvaltningen göra det mot en avgift. Det finns möjlighet att beställa plantering av blommor efter säsong.

Vi erbjuder gravskötsel

1-årsavtal

Avtalet gäller 1 år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om avtalet inte sagts upp skriftligt senast en månad före avtalstidens sista dag (30 november). Faktura skickas ut i början av året (eller vid nyteckning så snart det skrivits på av båda parter) med 30 dagars förfallotid. Priser på produkter och tjänster som ingår i 1-årsavtalen ses över årligen.

Teckna avtal

Om du önskar teckna avtal för skötsel så fyller du i och sänder in den talong du fått hemskickad i ett brev. Graven måste vara iordningställd innan ett gravskötselavtal kan börja gälla. Eventuella kostnader för iordningställande av rabatt och gravordning betalas av kunden enligt fastställd timersättning.

DETTA INGÅR i gravskötselavtal

Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att hålla din grav i ett vårdat och värdigt skick och förvaltningen kommer då att:

  • Vårstäda under mars-april månad, ta bort eventuella vinterdekorationer och ogräs.
  • Trimma gräset på och kring planteringsytan under hela säsongen (mars-oktober).
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på med ny jord och/eller grus om det behövs.
  • Städa graven och rensa planteringsytan från ogräs samt avlägsna snittblommor och utbrunna ljus.
  • Höststäda under oktober månad och ta bort eventuella sommarväxter.

Planteringsavtal tilläggsval

Det går även bra att komplettera ditt gravskötselavtal med ett planteringsavtal.

Planteringen av blommor håller graven vackert utsmyckad med säsongens växter. I vårt planteringsavtal ingår plantering av vårblommor (april/maj), sommarblommor (juni), höstblomma (oktober) samt en vinterdekoration till Allhelgonahelgen.

Om du sköter din grav själv så går det även bra att separat beställa en vinterdekoration till din grav.

Att tänka på när du själv sköter graven

Om du väljer att själv sköta om din grav måste du tänka på att du ska sköta hela gravens yta genom att till exempel putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Gräsytan runt gravsten och planteringsyta ska klippas regelbundet.

Du får gärna plantera egna växter. Växterna får dock endast planteras och rymmas inom gravens planteringsyta. Växterna får heller inte överstiga en höjd på 60 cm.

Det är inte tillåtet att placera soffor, bänkar och dylikt vid gravplatsen. Snittblommor och kransar får läggas på gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Vaser finns att låna vid de olika gravkvarteren. Tänk på att föremål av glas, keramik och metall kan skada personal och fordon. 

gravregler

Det är kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans med gravrättsinnehavaren som har ansvaret för vård och skötsel av kyrkogårdarna. 

 Här kan du läsa om vilket ansvar gravrättsinnehavaren har>>

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Administration, frågor om gravskötsel och övriga ärenden
 

Åkersberga kyrkliga centrum, Bergavägen 13
Kyrkogårdsassistent: 08-540 845 44
Telefontid alla dagar: 9.00-10.00 samt13.00-14.00

Garnsvikens begravningsplats

Sundtorpsvägen
Kyrkogårdsexpedition: 08-540 659 77
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 - 15.00

Österåkers kyrkogård

Össebygarnsvägen 70
Kyrkogårdsexpedition:08-540 845 16
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 – 15.00

Östra Ryds kyrkogård

Östra Ryds kyrkväg
Kyrkogårdsexpedition: 08-540 845 36 eller 08-540 845 39
Telefontid alla dagar: 09.30 - 10.00, 14.30 - 15.00