Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gåvor

Ge en annan människa nya möjligheter i livet eller stöd i rätt tid. Ditt bidrag gör skillnad i vårt internationella arbete för rättvisa, utveckling och stöd i katastrofer. Tack för din gåva

Blomsterfond / Hjälpfond för medmänniskor i temporär kris

Denna fond riktar sig främst till barn vars förälder/föräldrar lever med en ansträngd ekonomi, t ex på grund av arbetslöshet, längre sjukskrivning eller liknande. Marginalerna kan vara knappa och det behövs inte alltid så stora medel för att hjälpa i en pressad situation och inge lite hopp. För att kunna hjälpa dessa medmänniskor behöver vi nu fylla fonden med ekonomiska medel.

Vill du vara med och skänka ett bidrag?

BETALA IN VALFRI SUMMA OCH PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT:

•Postgiro 101194-9. Märk inbetalningen ”Blomsterfonden”

•SWISH-nummer 1230 428 243 och skriv 3 i meddelandefältet

•Betala med kort i kollektomaten* i Åkersberga Kyrkliga Centrum, utanför kyrkorummet.

*Kollektomat är en betalautomat där man med hjälp av sitt bankkort eller kreditkort på egen hand kan betala in valfri summa till olika förbestämda ändamål.

 

Mjölkprojektet i Tanzania

Målet är att skolbarnen ska få två glas mjölk i veckan för att kunna utvecklas och lära sig bättre i skolan. Gåvor till förmån för mjölkprojektet i Tanzania tas tacksamt emot på Österåker-Östra Ryds församlings plusgirokonto 10 11 94-9. Märk talongen Moshi/mjölkprojektet eller via SWISH-nummer 1230 428 243 och skriv 2 i meddelandefältet.

Bibelskola i Kina

Vi har också ett samarbete med en bibelskola i Zhoukou i centrala Kina, där vi tidigare också varit involverade i ett aids-projekt tillsammans med SIDA. Vill du bidra till detta projekt skänk din gåva via SWISH-nummer 1230 428 243 och skriv 5 i meddelandefältet.

Svenska kyrkans internationella arbete

Varje människa kan förändra sitt liv, om rätt förutsättningar finns. Genom din gåva får fler människor möjlighet att själva skapa sig ett bättre liv! Ge din gåva via SWISH-nummer 1230 428 243 och skriv 4 i meddelandefältet.

Veckans kollekt

•Via SWISH-nummer 1230 428 243 och skriv 1 i meddelandefältet

•Med kort i kollektomaten i Åkersberga Kyrkliga Centrum, utanför kyrkorummet. Kollektomat är en betalautomat där du använder bankkort eller kreditkort och kan skänka valfri summa till olika förbestämda ändamål.

Kollekter

SÖNDAGEN DEN 3 DECEMBER  kl. 11:00  Österåkers kyrka
Högmässa på första söndagen i advent. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanj)

SÖNDAGEN DEN 3 DECEMBER  kl. 11:00 Östra Ryds kyrka
Högmässa på första söndagen i advent. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete (start julkampanjen)

SÖNDAGEN DEN 10 DECEMBER kl. 11:00  Åkersberga kyrka
Högmässa på andra söndagen i advent. Kollekt till Svenska Kyrkans Unga.

LÖRDAGEN DEN16 DECEMBER kl. 16:00 & 19.00 Österåkers kyrka  
Julkonsert - A Ceremony of Carols. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

SÖNDAGEN DEN 17 DECEMBER kl. 11:00  Åkersberga kyrka
Högmässa på tredje söndagen i advent. Församlingskollekt till Jourhavande medmänniska.

SÖNDAGEN DEN 17 DECEMBER kl 16.30 & 18.00 Österåkers kyrka
Musikgudstjänst ”Vi sjunger in julen” Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 10:00  Östra Ryds kyrka
Samling vid krubban. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 10:00 och 11.30 Åkersberga kyrka
Samling vid krubban. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 17:00  Östra Ryds kyrka
Julbön. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 17:00  Österåkers kyrka
Julbön. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

 

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 23:30 Österåkers kyrka
Julnattsmässa. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

SÖNDAGEN DEN 24 DECEMBER kl. 23:30 Östra Ryds kyrka
Julnattsmässa. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen

Måndagen den 25 december kl. 06:00 Österåkers kyrka, kl. 07:00 Östra Ryds kyrka  
Julotta. Församlingskollekt till Svenska kyrkans projekt för hemlösa i Rumänien.

Tisdagen den 26 december kl. 11:00  Åkersberga kyrka  
Högmässa med julpsalmer på Annandag Jul. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Söndagen den 31 december kl. 17:00 Östra ryds kyrka  
Nyårsbön. Kollekt till Föreningen Ny Gemenskap.

Lördagen den 6 januari 2018 kl. 16:00 Österåkers kyrka  
Musikgudstjänst på Trettondedagen. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

 

Gåvor i form av kläder

Har du begagnade kläder som kan återanvändas eller återvinnas så lämna de gärna i Human Bridge insamlingsbehållare på Skolvägen (på gaveln av Åkersberga Kyrkliga Centrum) eller lämna in till Berga Second Hand på Smedbyvägen 6.

Läs mer om Human Bridge>>
Länk till Berga Second Hand>>