Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekonomi & avgifter

Österåker-Östra Ryds församlings verksamhet bekostas i huvudsak av medlemsavgiften (kyrkoavgiften). Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift och merparten av den tillfaller den församling där du är folkbokförd.

Kyrkoavgift

I Österåker-Östra Ryds församling är avgiften för närvarande 0,71% av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Riksgenomsnittet för medlemsavgiften är 1% (2015).

Kyrkoavgift, stiftsavgift och begravningsavgift ger en total avgift för medlemmarna om 86,5 öre per skattekrona i Österåker-Östra Ryds församling. Den avgift just du betalar redovisas på din deklarationsblankett från Skatteverket som kommer i februari-mars varje år. Du behöver alltså inte betala in någonting själv.

 

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och har beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift. Församlingen är huvudman för begravningsverksamheten i kommunen och avgiften är obligatorisk. För närvarande är begravningsavgiften i församlingen 0,13 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Riksgenomsnittet är 0,24 % (2015).

 

Ekonomisk utjämning

Församlingens huvudintäkt, kyrkoavgiften, reduceras genom ett ekonomiskt solidaritetssystem som innebär att rika församlingar ger till mindre rika församlingar för att Svenska kyrkan ska kunna bedriva rikstäckande verksamhet.

 

Som medlem gör du skillnad

Församlingen består av människor och deras engagemang. Som medlem ingår du i ett större sammanhang, både på hemmaplan och över hela välden. Som medlem bidrar du till att möjliggöra:

•Mötesplatser för människor i alla åldrar, alltifrån babycafé för de allra minsta, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, träffpunkter för tonåringar, olika aktiviteter för daglediga till utflykter och resor för pensionärer.

•Ett rikt och varierat gudstjänstliv i många olika former och i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.

•Kostnadsfri familjerådgivning och andra former av samtalsstöd

•Tillfällen att diskutera tros- och livsfrågor, samlevnadsfrågor, etik och moral, både i samtalsgrupper, studiecirklar och enskilda samtal.

•Genom din medlemsavgift hjälper du till att underhålla och reparera församlingens tre kyrkor som kan finnas för såväl gudstjänster som konserter, för stillhet och meditation men också för sitt symboliska och kulturella värde.

•Ett rikt och omfattande musikliv med stor kör- och konsertverksamhet.

•Kostnadsfri språkträning för alla, oavsett religion och nationalitet, som behöver utveckla sin förmåga att prata svenska via olika aktiviteter anpassade för både barn och vuxna.

•Kostnadsfri studiestöd och läxhjälp för alla som behöver

•Internationellt arbete. En del av församlingens budget ges direkt till arbete i andra delar av världen som Afrika och Asien.

•Att människor kan få stöd att leva ett värdigt liv, bl a genom kyrkans sociala arbete i t ex i sorgegrupper, i familjerådgivningen och samtalsakuten och genom stöd till utsatta och andra behövande.

•Kulturellt arbete där alla former av konstnärlig verksamhet får rum.

•Församlingens stöd till kommunens nätverk inom psykiskt och socialt omhändertagande vid större kriser och katastrofer.

Läs mer om medlemskapet här>>

 

Verksamhetsplan och budget 2015 (pdf)

 

Har du frågor om denna församlings ekonomi?

Karin Widing

Karin Widing

Svenska kyrkan i Österåker

Administration, Administrativ chef

Direkt: 08-540 845 07