Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Österåker-Östra Ryds församling Besöksadress: Bergavägen 13, 18430 ÅKERSBERGA Postadress: BOX 46, 18421 ÅKERSBERGA Telefon: +46(8)54084500 E-post till Österåker-Östra Ryds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ditt medlemskap

Du är välkommen i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa, en bättre värld och sprida hopp. Eller för dig som kanske vill sjunga i kör eller på andra sätt finna ro i en hektisk vardag.

Vad går medlemsavgiften till?

Genom din kyrkoavgift bidrar du bland annat till att människor i alla åldrar kan delta i vår församlings gudstjänster, mötesplatser för både unga och gamla samt en mängd fantastiska konserter. Du stödjer även församlingens diakonala arbete samt Svenska kyrkans internationella arbete. 

Du bidrar till...

  • att församlingen kan fira gudstjänst varje vecka vilket hjälper många att tolka livet och ger kraft att orka med vardagen
  • att människor kan få stöd och hjälp när livet känns tungt eller krisar bl.a. genom gratis familjerådgivning
  • ett rikt musikliv med en rad barn-, ungdoms- och vuxenkörer samt instrumentalensembler
  • att barn och ungdomar kan få växa i trygghet och självkänsla. I församlingen finns barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper och arbete i skolorna
  • att församlingen kan driva ett språkcafé och många andra mötesplatser öppna för alla
  • att kyrkorna underhålls och till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke, som gudstjänster och konserter
  • Att äldre eller ensamma människor erbjuds del av gemenskap och ökad livskvalitet
  • att människor i Sverige, så väl som ute i världen ges möjlighet till ett värdigt liv. Därför finns sjukhuskyrkor och familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och soppkök
  • att Svenska kyrkan kan finnas för grannen som blivit sjuk på Gran Canaria och för kusinen som är au-pair i London, med ett extra hem och en mötesplats
  • att Svenska kyrkans internationella arbete kan hjälpa utsatta människor på plats, till exempel i svält- och naturkatastrofer och krigsområden.

 

Som medlem har du rätt att...

-få en kyrklig vigsel

-få en kyrklig begravning

-rösta i kyrkovalet om du har fyllt 16 år och kunna bli vald om du har fyllt 18 år

 

För att vara medlem krävs inte att du står för en särskild bekännelse. Det är fullt tillräckligt att du vill vara med. Gud tror på dig, och du är viktig.

Vad innebär ett utträde?

Österåker-Östra Ryds församling har många uppskattade verksamheter. Det vardagliga arbetet inom till exempel diakonin kanske inte får så stor uppmärksamhet alla gånger. Men det arbetet leder till exempel till att sjuka och gamla kan få besök, en pratstund eller en promenad. Och många är de barn inom församlingen som fått växa upp och bli sedda i en meningsfull verksamhet.

Underhåll av kyrkor

Inom Österåker-Östra Ryds församling finns tre kyrkor varav två är medeltida. Församlingen får inga bidrag för att underhålla kyrkorna. Kyrkoavgiften är församlingens inkomstkälla och har alltså en helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.

Hjälp och stöd vid krishantering

När katastrofen är ett faktum är kyrkan en samlande kraft. Kyrkans medarbetare har en unik kompetens när det gäller att hantera krissituationer. Kyrkorna blir ofta en naturlig samlingsplats. Österåker-Östra Ryds församling har också en självklar plats i kommunens kris- och katastrofgrupp. Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt - för alla. Du kan ringa till församlingen eller till jourhavande präst, telefon 112. Samtal med präst och diakon sker alltid under tystnadsplikt.

Kyrkans sociala omsorg

I dagens samhälle, när ekonomiska nedskärningar drabbar omsorg och sjukvård, är kyrkan en viktig kanal för människor. Österåker-Östra Ryds församling bidrar aktivt till utsatta barn, handikappade, människor i sorg, arbetslösa, äldre, ensamma, flyktingar, brottsoffer med flera.

Musiklivet i kyrkan

Kyrkan vårdar ett musikaliskt arv och ger samtidigt mer och mer utrymme till nya musikformer. Varje år deltar hundratals barn och vuxna i kyrkans körer i Österåker-Östra Ryds församling.

Samtal och stöd

Församlingen erbjuder olika former av samtal – med präst, diakon, familjerådgivare, samtalsterapeut eller pedagog. Som samtalspartner kan vi hjälpa både vuxna och unga på olika sätt. Alla former av samtal är kostnadsfria och erbjuds alla.

Välkommen som medlem i Österåker-Östra Ryds församling

Du som blir ny medlem i församlingen får en inbjudan om att komma och hämta ett fint välkomstpaket i Åkersberga kyrkliga centrum/Åkersberga kyrka.

Ladda ned och skriv ut inträdesansökan här.

Skicka inträdesblanketten till Box 46, 184 21 Åkersberga

Välkommen med synpunkter

Diskutera ditt medlemskap med oss! Vi tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor om medlemskapet i vår församling.

Lena Walderfelt

Lena Walderfelt

Svenska kyrkan i Österåker

Kaplan, Präst

Direkt: 08-540 845 13