Foto: Magnus Aronsson

Vuxet växande

Unna dig själv lite egen tid, kom till oss för att hämta andan och finna ro för en stund. Finn en plats att prata om livet, uppleva det existentiella och tro, så att vi kan växa som människor. För närvarande är endast de verksamheter öppna som kan bedrivas med hänsyn och omsorg för varandra samt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

MediYoga 

Kom och lär dig MediYoga! Genom den forskningsbaserade MediYogan, får du möjlighet att lära känna din kropp och själ, stärka självkänsla och självförtroende för att bättre kunna hantera negativa tankar, stress, rädslor och ångest. Detta kan i sig reducera osäkerhet samt motverka depression.

Passet leds av AnneLi Amilon, MediYoga-lärare och präst i församlingen.

Kom i tid, i ledig klädsel och medverka efter egen förmåga – inga förkunskaper krävs. Mattor finns på plats men ta med filt/egen yogamatta att lägga ovanpå.

Fredagar för kropp, själ och sinne

Begränsat antal platser/pass. Medverkan är genom medlemskap i Svenska kyrkan, kostnadsfri. Övriga kan betala 30:-/gång som går till trädplanteringsprojektet i Tanzania.

Tid: Fredagar JÄMNA VECKOR kl. 9.45–10.45 (start 2/10)
Plats: Åkersberga kyrka, ingång från Skolvägen
Anmälan: begränsat antal platser - anmäl dig via formuläret nedan!
Vid frågor kontakta AnneLi.Amilon (a) svenskakyrkan.se

MEDIYOGA & FRIGÖRANDE RÖRELSE 

Under ett av momenten i detta yogapass använder vi oss i ”Yoga & Frigörande rörelse” av rytmer som vi rör oss till på plats. Du inspireras att hitta dina rörelser. Varje rytm karaktäriseras av olika rörelsekvalitéer. Den fria rörelsen hjälper oss att öva upp intuition, kreativitet och spontanitet och bygger en trygg grund i oss själva, kvaliteter som gör att vi kan möta livet – vår vardag och omgivning – mer avslappnat och med större närvaro.

Passet leds av AnneLi Amilon, MediYoga-lärare och präst i församlingen. 

Kom i tid, i ledig klädsel och medverka efter egen förmåga – inga förkunskaper krävs. Mattor finns på plats men ta med filt/egen yogamatta att lägga ovanpå.

Begränsat antal platser/pass. Medverkan är genom medlemskap i Svenska kyrkan, kostnadsfri. Övriga kan betala 30:-/gång som går till trädplanteringsprojektet i Tanzania.

Tid: Fredagar OJÄMNA VECKOR kl. 9.45–10.45  (start 9/10)
Plats: Åkersberga kyrka, ingång från Skolvägen
Anmälan: begränsat antal platser - anmäl dig via formuläret nedan
Vid frågor kontakta AnneLi.Amilon (a) svenskakyrkan.se

ANMÄLAN till yoga.

 

English international service and Fellowship in Åkersberga Church - will soon be back...

Gudstjänst och gemenskap på engelska - mer info. kommer...

Join our early morning fellowship and service the 2nd Sunday every month. An international gathering. Children are also welcome to Sunday School and Messy Church. For more information contact pastor Valentine Aderibole 08-540 845 56

Figurer & filurer i kyrkans konstskatt

Under studiekvällarna tittar vi på, och samtalar kring, några spännande verk i Östra Ryds kyrka. Konstkvällarna för hösten är avslutade, men nya spännande temakvällar startar igen. Tills dess kan du titta på konstfilmer här >>

INSTÄLLT! Retreat med kristen djupmeditation

Välkommen till en dag där du får möjlighet till återhämtning. Dagen kommer att vara i tystnad. Vi använder oss av metoden Zazen – att sitta sig till stillhet. Zazen är att sätta sig ner och för en stund sluta upp med att medvetet sträva efter någonting särskilt. Bara koncentrera sig fullständigt på sin hållning, andning och sinnesstämning – här och nu, i ögonblicket.

När: nästkommande tillfälle är inte bokat
Information: diakon Maria Skogh 08-540 845 12

Varför meditation med Zazen i Svenska kyrkan?
Många förknippar meditation med buddism och hinduism men meditation är också den kristna mystikens väg att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek. Vi använder oss av de redskap som finns i zenbuddismen för att ha en öppen och ordlös meditation. I de här sammanhangen får man komma och meditera av helt olika skäl, öppna sig för Guds tilltal, lära sig fokusera på nuet, komma nära sig själv.