Tacksägelse

I tid av pandemi kan vi inte samlas fysiskt till gudstjänst, men församlingen vill ändå tända tacksägelsens ljus i kyrkan.

Digital tacksägelse

Ge alla människor ett ljus i mörkret, en hand att hålla i, en framtid med dig.

En anhörigs död innebär alltid en förändring, oavsett livets längd och innehåll. Varje människa är unik och värdefull. Vid tacksägelsen riktar vi både ett tack för den livsgärning som nu är fullbordad och en bön för de efterlevande som sörjer.

Församlingen tänder tacksägelsens ljus i kyrkan varje vecka och dessa tacksägelser kan du se under en veckas tid här.

Gud, vi överlåter det som varit åt din barmhärtighet
och framtiden åt ditt beskydd och din ledning.
Ge oss levande nåd och de döda frid.