Foto: Pixabay

Skapargrupper

Vi skapar och är kreativa i olika material och arbetar utifrån olika teman. Hitta ditt kreativa utrymme utifrån ditt behov av att uttrycka dig. Just nu är det paus i verksamheten men vi välkomnar er tillbaka så snart som det är möjligt.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Välj vilken skapargrupp ni vill gå. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi inom kort!

När du anmäler dig till verksamheten ovan kommer vi behandla de personuppgifter du lämnar (uppgifterna du fyller i ifälten ovan) för att kunna skapa grupper och kalla till första mötet. Lagliga grunden för detta är berättigat intresse; eftersom du själv valt att lämna uppgifterna bedömer vi att du har ett intresse av behandlingen. Vi lagrar uppgifterna under den period som krävs för att kunna erbjuda dig/ditt barn plats. När du eller ditt barn påbörjat verksamheten i en grupp kommer vi be dig att underteckna ett avtal (ett krav för deltagandet). I det kommer vi beskriva bl.a. vår personuppgiftsbehandling att beskrivas men vi beskriver också annat viktigt i avtalet som du bör känna till. Detta gör vi för att du ska känna dig tryggare men också för att följa kraven i EU:s dataskyddsförordning GDPR. På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om dina rättigheter.