Joseph Haydn
Foto: Wikipedia commons

Musikmässa med körer

Körerna Laudate och Östra Ryds kyrkokör bjuder tillsammans med sopransolisten Sofia Niklasson och organisten Magnus Holmlund på Joseph Haydns mässa Missa brevis Sancti Joannis de Deo. Välkomna till Roslags-Kulla kyrka kl. 11.15 söndagen den 19 juni.

MÄSSAN MISSA BREVIS SANCTI JOHANNIS DE DEO skrevs av Franz Joseph Haydn omkring 1775 för klosterordern De Barmhärtiga bröderna. Den kallas också för Den lilla orgelsolomässan eftersom den har ett särskilt orgelsolo i Benedictussatsen, vilket inleder och avslutar det vackra sopransolot.

Annan musik som framförs i gudstjänsten är Ave verum Corpus och Laudate Dominum av Wolfgang Amadeus Mozart.

KÖREN LAUDATE, ursprungligen bildad på 1930-talet, är hemmahörande i Österåker och leds av Christina Björsund som är kyrkomusiker i pastoratet.

ÖSTRA RYDS KYRKOKÖR bildades på 1920-talet som hembygdskör, och dess ledare är Per Björsund, som även han är kyrkomusiker i vårt pastorat.

Stråkensemble

Christina Björsund, dirigent

Staffan Hellgren, präst

Sofia Niklasson
Sofia Niklasson

SOFIA NIKLASSON hörs ofta på radio och konserter runt om i landet. Hon är ofta anlitad som sopransolist i kyrkomusikaliska verken men också vid framföranden av nyskrivna verk. Sofia har framträtt med orkestrar som Sveriges Radios Symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Drottningholms Barockensemble, Musica Vitae och Gävle Symfoniorkester. Under 2012 medverkade hon som gästartist på Ola Salos konserter. Sofia är även en hängiven ensemblesångare och är medlem i bland andra Radiokören och Svenska Vokalharmonin.

Foto: Elliot Elliot

MAGNUS HOLMLUND är församlingens organist. Han började spela piano i musikskolan. 1975–1977 tog Magnus pianolektioner för pianisten Péter Tihanyi. 1977–1982 studerade han musikteori på KMI i Stockholm, 1977 1983 piano för professor Gunnar Hallhagen och 1981–1983 orgel för organisten Ulf Wesslén. Sommaren 1983 avlade Magnus lilla kantorsexamen och började sina kyrkomusikaliska studier vid Musikhögskolan i Stockholm. Magnus har även gått masterclasses interpretation av äldre orgelmusik.

Musikfestival i kyrkan

Missa inte sommarens musikhändelse! Boka in den 17–19 juni, då det kommer att bjudas på en rad fantastiska konserter och musikevenemang runt om i hela Österåker, både i våra kyrkor och ute i det gröna.