Foto: Kristin Lidell

Kyrkovalet

Nu är alla röster i årets kyrkoval räknade och vi har ett slutgiltigt resultat. Nationellt var deltagandet lägre än förra valet, men i Österåker var det något högre. Tack alla som röstade.

Se valresultatet här

Se valresultatet här för Österåkers kyrkofullmäktige. Välj resultat för kyrkomöte och stiftsfullmäktige i flikarna överst på sidan. 

Valdeltagande i Österåkers pastorat:

2021: 18,04%

2017: 16,41%

Förändring valdeltagande: 1,63 procentenheter

Antal röstberättigade: 23 575

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Kyrkans verksamhet bygger på människors engagemang och i kyrkovalet har alla en möjlighet att påverka.

Kyrkovalet – demokrati i kyrkan

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.

Kyrkovalet 2021 äger rum söndagen den 19 september.

Så funkar kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan

Den som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan fått rösta i kyrkovalet, och påverka kyrkans arbete. Filmen förklarar hur det går till. Du får bland annat lära dig skillnaden på församling, pastorat och stift, vilka som bestämmer i Svenska kyrkan, och varför det är tre olika val i kyrkovalet.