Kretsloppskyrkan i Åkersberga

Kretsloppskyrkan i Åkersberga

Vi ska bygga om Åkersberga kyrkliga centrum för att våra lokaler ska vara bättre anpassade för verksamheten. Vi inväntar just nu beslut om bygglov från Österåkers kommun. Håll dig uppdaterad om processen på den här sidan.

Ombyggnationen kommer att ske i tre etapper och etapp ett väntas börja under 2023 års första kvartal.

Etapp ett

En körsal – som kommer att vara bättre anpassad för musikverksamhet än de lokaler som vi har i dag – kommer att byggas i anslutning till församlingssalen vilket ger möjlighet för fler körer att öva samtidigt.
Församlingssalen kommer att få nya glaspartier och en nerbyggd vägg för bättre energianpassning.

Doxa – lokalerna där våra barn- och ungdomsverksamheter äger rum – kommer att byggas om och bli bättre anpassade för dessa verksamheter. I den delen av lokalen kommer också en ateljé att tillkomma och det kommer att byggas nya toaletter.
Här kommer vi även att flytta och bygga om köket, samt bygga till ett café, vilket leder till öppnare ytor intill de angränsande lokalerna Repet och Arken.

Vid Doxa och den nya körsalen kommer det byggas till nya entréer.

På innergården ska en pergola byggas för att besökare ska kunna gå under tak från receptionen till den del av lokalen där Doxa samt församlingssalen och den nya körsalen finns.

Alla våra samtalsrum kommer att byggas om och familjerådgivningen samt samtalsakuten kommer att flyttas till den västra flygeln bortom nuvarande cafékök.

Dessutom kommer fläktsystemet i samtliga lokaler att bytas ut.

Entré och innergård före och efter
Entré och innergård före och efter
Helhetsritning över Åkersberga kyrkliga centrum
Helhetsritning över Åkersberga kyrkliga centrum