Foto: unsplash.com

Vandra med andakt i trefaldighetstid – skapelsen

Promenera och lyssna på en vägledd vandring som du går när du vill. Slingan utgår från Åkersberga kyrka eller Ljusterö kyrka med hållplatser på vägen där du lyssnar till budskap via din mobil.

Trefaldighetstiden: Skapelsen

Vandra, stanna och lyssna till evangelietexter, bön och musik. Du går i egen takt och när du vill. Via ljudfiler, som du lyssnar på i din telefon, vägleds du på en vandring med budskap på temat.

Kartor
Hämta kartan i receptionen i Åkersberga kyrka eller i brevlådan utanför entrén. Det finns även en slinga runt Ljusterö kyrka. Den kartan finns att hämta i prästgården.

Trefaldighetstiden handlar om att lära känna Gud och växa som människa

Korta slingan går runt Åkersberga kyrka. Starta utanför entrén på Bergavägen 13 och gå runt kyrkan medsols. Hållplats 2 finns utanför dörren till kyrkan på Skolvägen och den sista hållplatsen 7 på gaveln vid lekplatsen. I denna korta vandring kan du ta del av budskapet även via text på skyltar som är uppsatta på vägen.

Långa slingan går till kanalen och tillbaka och är cirka fyra km. Starta utanför entrén på Bergavägen 13 och följ sedan hållplatserna på kartan. Läs av QR-koderna på kartan för att lyssna på budskap och musik. Du behöver en smart mobiltelefon för detta.

LYSSNA NÄR DU VILL

För dig som inte kan gå vandringen eller för dig som vill lyssna igen i lugn och ro. Här kan du lyssna till hela andaktens texter, böner och musik.

Vandra med barn

Det finns texter att lyssna på som är anpassade för barn. De finns markerade på kartan med QR-koder och du hämtar kartan i Åkersberga kyrka alternativt i Ljusterö prästgård eller laddar ner den för utskrift här intill.

Nedan finns hela andakten anpassad för barn.

Tidigare vandringar

Här kan du lyssna till hela andakten för Trefaldighetstiden: Kallelsen till Guds rike.

 

Här kan du lyssna till hela andakten för ”Kristi himmelsfärd och pingst” med texter, böner och musik.  

 

Här kan du lyssna till hela andakten ”Den gode herden” med texter, böner och musik.  

Här kan du lyssna till hela påsktidens texter, böner och musik.

Här kan du lyssna till texter, böner och musik under bebådelsetiden

Här kan du lyssna till fastans texter, böner och musik. 

Här kan du lyssna till kyndelsmässodagens texter, böner och musik.