Foto: Alex Giacomini

Gör det möjligt

I glädje och sorg, när livet firas eller när det är tufft är kyrkan en kraft att räkna med. Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vara en möjliggörare.

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och händelser. Det är en kyrka som förmedlar hopp till den som drabbas av sorg, som hjälper till att uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner. Det är en kyrka som stödjer människor när livet är tufft och som samarbetar med andra för att värna om vår miljö samt för att bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Det är en kyrka där många människor och familjer har fått stöd och hjälp när livet har känts svårt. En kyrka som, bland annat genom kyrkomusiken, erbjuder en värdefull mötesplats för gemenskap och utrymme för att tolka livsfrågor. Svenska kyrkan för vidare ett tusenårigt kyrkligt kulturarv in i framtiden.

Enkelt uttryckt, ett medlemskap gör skillnad för många.

Tack för ditt medlemskap. Tack för att du möjliggör!

 

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Foto: Alex Giacomini IKON

”Jag har döpt mina barn i kyrkan, vi gifte oss i kyrkan och min mamma fick en fin begravning när hon dog. Barnen har varit på konfirmationsläger som inte kostade någonting och den ena sjunger i kör. Till min pappas äldreboende kommer ofta någon från kyrkan med sång och musik och ibland åker han med på kyrkans utflykter. Våra bästa vänner gick till kyrkans familjerådgivning när de hade det jobbigt i sin relation och det hjälpte dem jättemycket.

Jag är gärna medlem i Svenska kyrkan, den lilla summan har ett stort värde.”

Tro & liv

Gud syns inte och kan inte påvisas genom vetenskapliga experiment. Men tron är som kärleken, något vi behöver och lever av när vi får ta emot den och gärna ger vidare.

Ditt medlemskap

Du är välkommen i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för alla. Läs mer om vad medlemskap innebär.