Meny

Figurer & filurer – konstkvällar om kyrkans konstskatt

Är du konstintresserad och nyfiken på konstverken knutna till de bibliska berättelserna i Östra Ryds kyrka? Kom med på studiekvällar där vi tittar på, och samtalar kring, några spännande centrala verk i kyrkan. Kanske hittar vi något oväntat i motiven.

Vi ses i höst, förhoppningsvis!

Välkommen till spännande träffar om konstverk knutna till bibelberättelser i Östra Ryds kyrka. Tillsammans med ciceron Lena Walderfelt utforskar vi ett utvalt motiv. Det blir ett samtal om livet då och nu, med vardagliga, historiska och existentiella perspektiv.

Kvällen börjar med fika kl. 19.00 och avslutas med en kort mässa kl. 20.30, för den som vill delta.

När: Höstens träffar är inte bokade ännu

Var: Östra Ryds kyrka. Se mer info här >>

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. 

 

En av Sveriges mest konstrika kyrkor

Östra Ryds kyrka ligger på en kulle invid Kyrkviken nära Rydboholms slott. En allé leder från slottet upp till kyrkan och vittnar om att godsets ägare i alla tider har varit intimt förknippade med kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. En inskription i korvalvet pekar på att Anund Sture, som då ägde Rydboholm, också var kyrkans byggherre. Sakristian uppfördes redan kring år 1300, som en del av en äldre kyrka. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes polygona gravkor i öster och tornet i väster.

Historiens vingslag
Att träda in i ett kyrkorum ger en alldeles speciell känsla. Genom århundraden har människor besökt Östra Ryds kyrka, lämnat avtryck och tagit intryck med sig. Vetskapen av att du som besökare står på historisk mark kan kännas mäktig. Östra Ryds kyrka har betytt mycket för många och gör det fortfarande idag.

Tavelsamlingen
Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten vid början av 1700-talet. Under senare tid har flertalet tavlor restaurerats.

Präst och ciceron

Lena Walderfelt

Lena Walderfelt

Svenska kyrkan i Österåker

Kaplan, Präst

Titta på konstfilmerna

Här kan du ta del av sex spännande filmer om konstverk från Östra Ryds kyrka. Berättare är kaplan Lena Walderfelt.

Östra Ryds kyrka