Konsträffar i Östra Ryds kyrka

Är du konstintresserad och nyfiken på de bibliska berättelserna knutna till konstverken i Östra Ryds kyrka?

Välkommen till intressanta träffar om bildkonst och historia i Östra Ryds kyrka. Tillsammans med ciceron Lena Walderfelt utforskar vi några spännande verk. Vi använder vår fantasi för att tolka vad vi ser. Det finns en dag- respektive kvällsgrupp.

När:

onsdag 1 september 

onsdag 15 september

onsdag 29 september  

onsdag 13 oktober

onsdag 27 oktober

Daggruppen är klockan 10.00 och kvällsgrupppen är klockan 19.00.

Var: Östra Ryds kyrka. Se mer info här >>

Kostnadsfritt. Anmäl dig här nedan. Kontakta Lena om du har några frågor.

Välj dag- eller kvällsgrupp och markera vilka dagar du kan komma

Präst och ciceron

Lena Walderfelt

Lena Walderfelt

Svenska kyrkan i Österåker

Präst, Kaplan

En av Sveriges mest konstrika kyrkor
Östra Ryds kyrka ligger på en kulle invid Kyrkviken nära Rydboholms slott. En allé leder från slottet upp till kyrkan och vittnar om att godsets ägare i alla tider har varit intimt förknippade med kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. En inskription i korvalvet pekar på att Anund Sture, som då ägde Rydboholm, också var kyrkans byggherre. Sakristian uppfördes redan kring år 1300, som en del av en äldre kyrka. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes polygona gravkor i öster och tornet i väster.

Historiens vingslag
Att träda in i ett kyrkorum ger en alldeles speciell känsla. Genom århundraden har människor besökt Östra Ryds kyrka, lämnat avtryck och tagit intryck med sig. Vetskapen av att du som besökare står på historisk mark kan kännas mäktig. Östra Ryds kyrka har betytt mycket för många och gör det fortfarande idag.

Tavelsamlingen
Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten vid början av 1700-talet. Under senare tid har flertalet tavlor restaurerats.

Östra Ryds kyrka