Figurer & filurer – konstkvällar i Östra Ryds kyrka

Vårens konstträffar är nu fullbokade!

Nu är konstträffarna fulltecknade, intresset var stort. I sommar kommer Roslags-Kulla kyrka erbjuda tre konstkvällar under juli månad. Mer information om detta kommer!

Under våren ses vi fyra gånger, en grupp på dagtid och en på kvällstid. Daggruppen samlas kl 13.30 på tisdagar och kvällsgrupen börjar kl. 19.00 på onsdagar. Träffarna varar cirka en timme.  Glöm inte att avboka om du får förhinder.

När: Kvällsgrupp onsdag 21 april, 5 maj, 19 maj, 2 juni med start klockan 19.00 samt daggrupp på tisdagar 20 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni klockan 13.30.

Var: Östra Ryds kyrka. Se mer info här >>

Kostnadsfritt. Anmälan krävs.

Präst och ciceron

Lena Walderfelt

Lena Walderfelt

Svenska kyrkan i Österåker

Kaplan, Präst

En av Sveriges mest konstrika kyrkor
Östra Ryds kyrka ligger på en kulle invid Kyrkviken nära Rydboholms slott. En allé leder från slottet upp till kyrkan och vittnar om att godsets ägare i alla tider har varit intimt förknippade med kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. En inskription i korvalvet pekar på att Anund Sture, som då ägde Rydboholm, också var kyrkans byggherre. Sakristian uppfördes redan kring år 1300, som en del av en äldre kyrka. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes polygona gravkor i öster och tornet i väster.

Historiens vingslag
Att träda in i ett kyrkorum ger en alldeles speciell känsla. Genom århundraden har människor besökt Östra Ryds kyrka, lämnat avtryck och tagit intryck med sig. Vetskapen av att du som besökare står på historisk mark kan kännas mäktig. Östra Ryds kyrka har betytt mycket för många och gör det fortfarande idag.

Tavelsamlingen
Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten vid början av 1700-talet. Under senare tid har flertalet tavlor restaurerats.

Östra Ryds kyrka