Meny

Figurer & filurer – konstkvällar i Östra Ryds kyrka

Nu kör vi tre studiekvällar där vi tillsammans tittar på, och samtalar kring, några spännande verk som vi ofta får frågor på. Vi använder vår fantasi för att tolka vad vi ser. Gruppen är begränsad så vänta inte med din anmälan. Kom och upplev Östra Ryds kyrka.

Äntligen konstkvällar igen

Välkommen till spännande träffar om bildkonst i Östra Ryds kyrka. Tillsammans med ciceron Lena Walderfelt utforskar vi tavlor, kalkmålningar och en skulptur. Det blir en upptäcktsfärd i historiens symbolspråk. Emojis är kanske ingenting nytt? 

Vi ses tre kvällar i höst med start 23 september. Kvällen börjar kl. 19.00 och vi ses cirka en timme.  Fika finns tillgängligt. För att vi inte ska bli fler än 15 deltagare behöver du anmäla dig. Använd formuläret nedan och glöm inte att avboka om du får förhinder.

När:
23/9 kl. 19.00 – Tema: Dygder på duk i norra korsarmen. Vi bekantar oss med två allegoriska målningar, "Caritas Christiana" och "Timor Domin.

30/9 kl. 19.00 – Tema: Korvalvets vapensköldar. Dags att titta upp i taket på Stures hjärtan, Vasas kärve, Bjelkes bjälke och annat i korets valv.

7/10 kl. 19.00 – Tema: Sankt Botvid i altarskåpet i södra koret. Sankt Botvid, ett jubilerande svenskt helgon i Östra Ryds altarskåp.

Var: Östra Ryds kyrka. Se mer info här >>

Kostnadsfritt. Anmälan krävs.

Ja jag vill gärna komma till konstkväll i Östra Ryds kyrka.

Vi bekantar oss med två allegoriska målningar, "Caritas Christiana" och "Timor Domin".

Präst och ciceron

Lena Walderfelt

Lena Walderfelt

Svenska kyrkan i Österåker

Kaplan, Präst

En av Sveriges mest konstrika kyrkor
Östra Ryds kyrka ligger på en kulle invid Kyrkviken nära Rydboholms slott. En allé leder från slottet upp till kyrkan och vittnar om att godsets ägare i alla tider har varit intimt förknippade med kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430. En inskription i korvalvet pekar på att Anund Sture, som då ägde Rydboholm, också var kyrkans byggherre. Sakristian uppfördes redan kring år 1300, som en del av en äldre kyrka. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes polygona gravkor i öster och tornet i väster.

Historiens vingslag
Att träda in i ett kyrkorum ger en alldeles speciell känsla. Genom århundraden har människor besökt Östra Ryds kyrka, lämnat avtryck och tagit intryck med sig. Vetskapen av att du som besökare står på historisk mark kan kännas mäktig. Östra Ryds kyrka har betytt mycket för många och gör det fortfarande idag.

Tavelsamlingen
Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten vid början av 1700-talet. Under senare tid har flertalet tavlor restaurerats.

Östra Ryds kyrka