Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Österåker Besöksadress: Bergavägen 13, 18421 Åkersberga Postadress: Box 46, 18421 Åkersberga Telefon:+46(8)54084500 E-post till Svenska kyrkan i Österåker

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonins månad

Varje år i september sätter kyrkorna fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

Diakoni är något ofrånkomligt för en kristen kyrka. Diakonins dag är en tradition som under lång tid funnits inom Svenska kyrkan.

 Äldres psykiska ohälsa

Temat för Diakonins månad 2019 är äldres psykiska ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Vi hoppas under denna period kunna sprida kunskap om äldres psykiska ohälsa.

Svenska kyrkan möter fler och fler äldre som inte mår bra. En större del av befolkningen idag blir allt äldre och många lever till riktigt hög ålder. Själva åldrandet i sig utgör en förhöjd risk att drabbas av depression genom biologiska, sociala och psykologiska orsaker. Äldre med psykisk ohälsa hamnar ofta mellan äldreomsorg och psykiatri, och kan därför ha svårt att få den hjälp de behöver. Diakoner inom kyrkan har kunskaper om hur man bemöter äldre med psykisk ohälsa.