Bibelskola i Kina

Under många år har pastoratet kunnat stötta den kristna kyrkan i Zhoukou i centrala Kina. Främst genom bidrag till lärarlöner men även genom att främja bättre miljö för både lärare och studenter.

Sedan 2009 har församlingen ett samarbete med den kristna kyrkan i Zhoukou i provinsen Henan. Zhoukou är huvudort i ett område med några mindre städer och mängder av byar. Minst 700.000 kristna finns i området. Myndigheterna har tillåtit vigning av åtta pastorer och 65 medhjälpare. Zhoukou Christian Council driver en bibelskola som förser 1340 kyrkor med utbildade ledare. Kyrkan i Kina växer snabbt och behovet av teologisk kunskap är stort.

Vårt stöd gällde initialt ett Sida-finansierat hiv/aidsprojekt i det här området där SKM varit engagerad. Sedan 2011 gäller stödet ett årligt anslag för bidrag till lärarlöner. Några gånger om året går våra kollekter till stipendier för fattiga elever.

I år har skolan 170 studenter fördelade på två läsår. 106 är kvinnor. Många är fattiga bönders barn. Studenterna är sedan tidigare aktiva ledare med stort ansvar i sina respektive hemkyrkor. Så blir de rekommenderade. Ett trettiotal andraårselever förbereder sig nu för inträdesprov till något högre teologiskt seminarium. Myndigheterna begränsar antalet som får högre studier, så konkurrensen är benhård. Förra året antogs nio studenter från Zhoukou bibelskola vid olika seminarier – ett bevis på undervisningens kvalitet!

Efter examen återvänder de flesta studenterna till (oftast oavlönad) tjänst i sin kyrka – nu med gedigen bibelkunskap och med erfarenhet av att predika och undervisa. Dessutom har de modern kunskap om själavård, datorer, odling, ekonomi, historia och omvärlden.

När bibelskolan stänger under sommaren ordnas kurser för migrantarbetares barn som lämnats kvar på landsbygden. Flera hundra barn får undervisning i keyboard, gitarr och datoranvändning samtidigt med mat, bibelundervisning och omsorg. Kurser för hundratals söndagsskollärare pågår i veckor för att rusta dem att ta emot ”de kvarlämnade barnen” i sina kyrkor.

Som svar på vad pengarna från Österåkers pastorat betyder betonar rektorn/pastor för skolan två saker. Bättre miljö för studenter och lärare med bland annat bättre kost och bättre kvalitet på undervisningen. Genom att kunna höja lönerna har de rekryterat fler unga välutbildade lärare som drivs av glädje att undervisa.

Några fakta

  • Ett läsår för en student inklusive undervisning, internat med mat och böcker kostar 550 USD, alltså ungefär 5.000 kr.
  • Lärarlönen har kunnat höjas till låg normallön i den provinsen. 15 lärare är knutna till skolan, alla med god utbildning.
  • För närvarande (maj 2019) finns inga möjligheter att förmedla stöd till detta arbete på grund av myndighetbeslut i Kina.