Begravningsgudstjänstens ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

Begravningsgudstjänst i Österåkers pastorat

Klockringning

Musik

Samlingsord

Psalm

Griftetal

Eventuell extra musik

*Överlåtelsen

Bibelläsning

(Psalm)

Avskedstagande

Eventuell extra musik

Förbön

Herrens bön

Slutbön

Välsignelsen

Psalm

Musik

Klockringning