Foto: Gustaf Hellsing

Begravningar, bårhus och etik

Som en följd av de restriktioner som just nu gäller i landet finns en risk att anhöriga avvaktar med att boka begravning för närstående som har avlidit. Vi betonar vikten av att anhöriga så snart som möjligt tar kontakt med begravningsbyrå och fattar beslut om var och när begravningen ska ske.

I Österåkers pastorat, och i andra församlingar och pastorat som vi har kontakt med, fungerar begravningsverksamheten väl.

Vi betonar vikten av att anhöriga så snart som möjligt efter dödsfall tar kontakt med en begravningsbyrå och fattar beslut om var och när begravningen ska ske.

Vi har förstått av rapporteringen i media att situationen på sjukhusen är svår även när det gäller förvaringen av avlidna. Det blir väldigt fullt i bårhusen och därmed svårt att hantera på ett etiskt bra sätt. Vår bedömning är att det kan hänga ihop med att många avvaktar, inte bara med hur de ska göra med själva begravningen, utan även med att ta kontakt med en begravningsbyrå och fatta de första viktiga besluten om begravning.

Vi vill verkligen uppmana alla anhöriga till avlidna att kontakta en begravningsbyrå så snart som möjligt. Då kan begravningsbyrån ta hand om kistläggning och transport till oss som har hand om begravningsverksamheten ute i landet. Vi tar sedan över ansvaret för förvaringen inför kommande ceremonier.


Staffan Hellgren, kyrkoherde, och Johan Sverke, kyrkogårdschef