Foto: Pixabay

Arbeta extra under musikfestivalen 17–19 juni

I det här formuläret kryssar du för det eller de tillfällen som du vill jobba under musikfestivalen. När ett datum är fullsatt tas det bort från formuläret.