Foto: Magnus Aronsson

Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

Vi anpassar verksamheten efter myndigheternas regler och rekommendationer. Förbudet mot att anordna allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare påverkar även gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Vi hjälps åt att ta ansvar

Regeringen inför skärpta allmänna råd. Huvudregeln är ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, dock med undantag för begravningar som tillåter maximalt 20 personer. Detta gäller från 24 november, men redan nu gör vi anpassningar och det innebär följande:

Gudstjänster
Det blir uppehåll i firandet av offentliga gudstjänster, men båda församlingarna håller ett kyrkorum öppet för enskild andakt och ljuständning under den tid som det skulle ha varit gudstjänst. Givetvis håller vi ansvarsfull distans och max åtta personer i kyrkorummet samtidigt.
Se kalendariet >>

Kyrkliga handlingar
Dop och vigslar som är inplanerade från och med den 24 november får inte ha fler än åtta deltagare, medverkande personal räknas inte in i de åtta. För begravningar har regeringen beslutat att tillåta upp till 20 personer plus medverkande personal att närvara. Har du en bokning, kontakta oss.

Gruppverksamheter och konserter
Vi genomför just nu inga gruppverksamheter, konserter eller annan publik verksamhet där vi fysiskt samlas.

 

Skärpta råd

Från den 14 december skärps de nationella föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Detta handlar främst om att begränsa ditt umgänge till en mindre krets och att resa säkert. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på www.krisinformation.se.

Folkhälsomyndigheten tydliggör att det är var och ens ansvar att förhindra smittspridning. Alla påverkas och alla behöver bidra.

 

 

VART KAN JAG VÄNDA MIG OM JAG KÄNNER MIG OROLIG?
Om du är sjuk och tror att du fått coronavirus ska du vända dig till sjukvården. Ring 113 13 om du har generella frågor kring viruset. Känner du att du behöver någon att prata med kan du vända dig till församlingens präster och diakoner.

Länk till Folkhälsomyndigheten med löpande uppdaterad information >> 

Länk till sida för krisinformation >>

Folkhälsomyndighetens information på engelska >>

Folkhälsomyndighetens information på andra språk >>

Tillsammans hjälps vi åt!

 

Det här kan alla göra (från www.folkhalsomyndigheten.se)

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik större sammankomster.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res inte kollektivt i rusningstrafik om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.
Staffan Hellgren

Staffan Hellgren

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkoherde