Meny

Angående coronaviruset – så påverkas gudstjänster och verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. I nuläget innebär det att gruppverksamheter är pausade och att vi firar gudstjänst utan nattvard.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och eventuella anvisningar från Svenska kyrkan på nationell nivå. Personer med symtom, även lindriga, uppmanas att avstå alla sociala kontakter för att minska spridning av smitta. 

Verksamheter i pastoratet är pausade tills vidare, det gäller till exempel skapargrupper, språkcaféer, barnverksamheter och körer. Du är välkommen för enskilt samtal, bön eller ljuständning på vardagar i Åkersberga kyrka.

Gudstjänster firas, dock utan vare sig nattvard eller efterföljande kyrkkaffe.  Se kalendariet>>

VART KAN JAG VÄNDA MIG OM JAG KÄNNER MIG OROLIG?
Om du är sjuk och tror att du fått coronavirus ska du vända dig till sjukvården. Ring 113 13 om du har generella frågor kring viruset. Känner du att du behöver någon att prata med kan du vända dig till församlingens präster och diakoner.

Länk till Folkhälsomyndigheten med löpande uppdaterad information >> 

Länk till sida för krisinformation >>

Tillsammans hjälps vi åt!

Staffan Hellgren

Staffan Hellgren

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkoherde