Meny

Angående coronaviruset – så påverkas gudstjänster och verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. För närvarande firas gudstjänst på söndagar utomhus. De flesta övriga verksamheter är fortfarande inställda.

Under sommaren hålls gudstjänster i Österåkers pastorat utomhus på söndagar (se kalendariet för närmare information).  Regeringens beslut om gräns för allmänna sammankomster max 50 personer gäller dock fortfarande och vi håller säkerhetavstånd till varandra. 

Folkhälsomyndigheten tydliggör att det är var och ens ansvar att förhindra smittspridning, alla har ett personligt ansvar. Alla påverkas och alla behöver bidra. Är du 70 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

 

VART KAN JAG VÄNDA MIG OM JAG KÄNNER MIG OROLIG?
Om du är sjuk och tror att du fått coronavirus ska du vända dig till sjukvården. Ring 113 13 om du har generella frågor kring viruset. Känner du att du behöver någon att prata med kan du vända dig till församlingens präster och diakoner.

Länk till Folkhälsomyndigheten med löpande uppdaterad information >> 

Länk till sida för krisinformation >>

Folkhälsomyndighetens information på engelska >>

Folkhälsomyndighetens information på andra språk >>

Tillsammans hjälps vi åt!

 

Det här kan alla göra (från www.folkhalsomyndigheten.se)

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res inte kollektivt i rusningstrafik om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.
Staffan Hellgren

Staffan Hellgren

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkoherde