Coronaviruset och Svenska kyrkans verksamhet

Vi anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. I nuläget möjliggör det att flera verksamheter startar igen och vi firar gudstjänst, men med anpassningar.

Var varsam med dig själv och andra

Vi firar gudstjänster i Österåker pastorat och vissa verksamheter är igång med anpassningar (se kalendariet för närmare information). Regeringens beslut om gräns för allmänna sammankomster max 50 personer gäller dock fortfarande och vi håller säkerhetavstånd till varandra. 

Folkhälsomyndigheten tydliggör att det är var och ens ansvar att förhindra smittspridning. Alla påverkas och alla behöver bidra.

 

VART KAN JAG VÄNDA MIG OM JAG KÄNNER MIG OROLIG?
Om du är sjuk och tror att du fått coronavirus ska du vända dig till sjukvården. Ring 113 13 om du har generella frågor kring viruset. Känner du att du behöver någon att prata med kan du vända dig till församlingens präster och diakoner.

Länk till Folkhälsomyndigheten med löpande uppdaterad information >> 

Länk till sida för krisinformation >>

Folkhälsomyndighetens information på engelska >>

Folkhälsomyndighetens information på andra språk >>

Tillsammans hjälps vi åt!

 

Det här kan alla göra (från www.folkhalsomyndigheten.se)

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik större sammankomster.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Res inte kollektivt i rusningstrafik om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.
Staffan Hellgren

Staffan Hellgren

Svenska kyrkan i Österåker

Kyrkoherde