Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dagträff i Angarn

Fika och umgänge för alla daglediga.

Fika och umgänge för alla daglediga.
Ibland med inbjuden talare eller annan aktivitet.

Torsdagar kl 13.30-15.30 i Angarns församlingshem
Vårens datum: 23 jan, 20 feb, 19 mars, 23 april och 4 juni.
Kontakt Jean-Luc Martin 08-512 420 31