Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Össeby församling

Össeby församling ingår i en gammal kulturbygd.

De fyra kyrkorna och en kyrkoruin, byggdes under 1200- till 1400-talet och ligger längs den på sin tid så viktiga vattenleden Långhundraleden, mellan Trälhavet och Uppsala. Församlingsborna bor utspridda i de mycket natursköna omgivningarna, bestående främst av skogs-, jordbruksmark och sjöar. Här finns också mängder av fornminnen. Centralorterna heter Brottby och Kårsta.

Össeby församling är en del av Roslags kontrakt, Stockholms stift, och belägen i Vallentuna kommun. I nuvarande form är vi en relativt ny församling. Den 1 januari 2006 gick de fyra församlingarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta samman till en församling: Össeby församling.

Visste du att:
Vallentuna kommun omfattar två församlingar i Svenska kyrkan. I den östra delen av kommunen finns Össeby församling som består av
Össeby-Garn, Angarn, Kårsta och Vada.
I den västra delen av kommunen finns Vallentuna församling som består av Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.