Ny biskop i Stockholms stift

Andreas Holmberg är ny biskop i Stockholms stift.

Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och arbetar sedan 2012 som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”, om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

Vapen
Biskop Andreas vapen innehåller Stockholms stiftsvapen, ett hjärta, Bibeln, en glob och en duva.
Vapnet är komponerat av heraldikern Claus K Berntsen och ritat av vapenmålaren Ronny Andersen.

VALSPRÅK
Bli kvar i min kärlek 
Ur Johannesevangeliet 15:4

För mig har Jesu uppmaning att bli kvar i hans kärlek med åren blivit det allra viktigaste som Jesus säger till mig.

Varje dag inbjuder han mig på nytt: ”Bli kvar i min kärlek!”. Och jag övar mig i det. Att bli kvar i Jesu kärlek är en uppmaning till tre saker som är avgörande i varje kristens liv och för kyrkans liv:

Kom ihåg vem du är!
Vi är Guds älskade och Jesu lärjungar.

Räkna med Gud!
Vi behöver leva i bön, leva med Bibeln och leva av mässan.

Älska!
Vi är kallade att älska varandra, våra medmänniskor och hela skapelsen.

Med mitt valspråk vill jag påminna dig, mig själv och hela kyrkan om denna dagliga kallelse från Jesus: Bli kvar i min kärlek!

Läs mer på Stockholms stifts hemsida