Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi söker: Kyrkogårdsarbetare, säsong, två tjänster

Kyrkogårdsarbetare, säsong, två tjänster

Össeby församling ligger i Stockholms stift och utgör till ytan Vallentuna kommuns nordöstra del. Vi är en liten landsortsförsamling med fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar; Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta kyrkor. I församlingen finns 4700 invånare varav cirka 70 procent tillhör Svenska kyrkan.

Vi söker två kyrkogårdsarbetare för tjänstgöring fem respektive sex månader under tiden maj till oktober. Arbetsuppgifterna innebär skötsel och underhåll för församlingens fyra kyrkogårdar, dess grönytor samt tomten kring pastorsexpeditionen. Vid behov kan även tjänstgöring vid gudstjänster och förrättningar ingå.

Du kommer ingå i ett arbetslag bestående av fem anställda, varav en kyrkogårdsföreståndare, två kyrkvaktmästare och två säsongsanställda. Vid behov kan viss helgtjänstgöring förekomma.

Vi vill att du som söker har utbildning/erfarenhet inom trädgårdsskötsel eller parkarbete, gärna på kyrkogårdar. Du bör även ha vana att använda och vårda de maskiner som förekommer i arbetet. Erfarenhet som kyrkogårdsvaktmästare/kyrkvaktmästare är meriterande. Då arbetet tidvis kan vara tungt behöver du ha god fysik. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då du behöver kunna förflytta dig mellan arbetsplatserna. Vi vill att du har en positiv syn på kyrkans arbete.

För information, kontakta Kyrkogårdsföreståndare Torgny Gustavson,
tel 08-512 415 58.

Ansökan görs senast den 22 februari
per e-post: osseby.forsamling@svenskakyrkan.se eller
per post: Össeby församling, Prästgårdsvägen 15, 186 97.
Märk din ansökan ”Säsongsanställd 2019”.