Inbjudan till Kyrkofullmäktige

Alla församlingsbor i Össeby församling inbjuds till kyrkofullmäktiges sammanträde den 14 maj kl 19 i Kårsta församlingsgård. Klicka här och läs mer.

Sammanträde för Össeby församlings kyrkofullmäktige
Torsdagen den 14 maj kl 19 i Kårsta församlingsgård.

Alla församlingsbor är välkomna!

Kyrkofullmäktiges sammanträden äger rum två gånger per år och är offentliga. Mötena inleds med en offentlig frågestund, då  alla medlemmar i  Össeby församling  har rätt att ställa frågor gällande församlingens verksamhet.
Frågorna ska vara insända till kyrkofullmäktiges ordförande senast en vecka före sammanträdet.
E-post: osseby.forsamling@svenskakyrkan.se
Post och besöksadress: Prästgårdsvägen 15, 186 97 Brottby

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du inte kan/vill närvara men vill delta i sammanträdet, kontakta Åsa Ekdahl för att få instruktioner.  asa.ekdahl@svenskakyrkan.se , 08-512 420 38