Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mandatperioden 2018-2021

Tre nomineringsgrupper finns representerade i Össeby församlings Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd: Centerpartiet (C), Kyrkornas väl (KV) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK).

Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs genom direkta kyrkliga val. Det är kyrkofullmäktige som beslutar om församlingens målsättning, verksamhetsplan, budget mm. Kyrkofullmäktige väljer också en styrelse – kyrkorådet, som sköter det löpande arbetet under året. 

Ordförande

Per-Everth Staff, tel 070-496 31 94

Vice ordförande

Ella Geiborg Öhlin, tel 070-852 15 43

2:e vice ordförande

Ola Daleke, tel 070-690 86 00

Ledamöter

Lovisa Kronspore (C)

Arne Lithander (C)

Ingela Niljar (C)

Anne Spetz (C)

Per-Everth Staff (C)

Inger Backlund (POSK)

Katarina Ingvall (POSK)

Gerd Nielsen (POSK)

Erika Pettersson (POSK)

Birgitta Rosén (POSK)

Anders Österberg (POSK)

Annika Gustavson (KV)

Monica Husberg (KV)

Inger Jacobsson (KV)

Ella Geiborg Öhlin (KV)

Ersättare

Anna-Karin Backman (C)

Åke Uddén (C)

Ola Daleke (POSK)

Gunnar Lagerman (POSK)

Carl-Johan Nessaether (POSK)

Margaretha Ekman Jegenstam (KV)

Carina Küsgen (KV)

Kyrkorådet

Ordförande

Anna Mölgård, tel 076-122 98 94

Vice ordförande

Monica Husberg, tel 073-638 95 41

Ledamöter

Björn Furugren Beselin (C)

Anna Mölgård (C)

Ingela Niljar (C)

Carl-Johan Nessaether (POSK)

Gerd Nielsen (POSK)

Erika Pettersson (POSK)

Monica Husberg (KV)

Ella Geiborg Öhlin (KV)

Anders Roos (Vik kyrkoherde)

Ersättare

Lovisa Kronspore (C)

Anne Spetz (C)

Ola Daleke (POSK)

Anders Österberg (POSK)

Marianne Carlsson (KV)

Margaretha Ekman Jegenstam (KV)

På bilden ovan

Anders Österberg, Erika Pettersson, Anders Roos, Marianne Carlsson, Anne Spetz, Carl-Johan Nessaether, Ella Geiberg Öhlin, Monica Husberg, Margaretha Ekman Jegenstam och Anna Mölgård.

Församlingsinstruktionen

är församlingens viktigaste styrdokument.

Den är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Här kan du läsa mer om Össebys församlingsinstruktion.
Församlingsinstruktion 2015