Välkommen till Össeby församling

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Össeby församling Besöks- och postadress: Prästgårdsvägen 15, 18697 Brottby Telefon: +46(8)51242030 E-post till Välkommen till Össeby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda 2014-2017

Församlingens högsta beslutande organ

Kyrkofullmäktige på bild.
Från vänster bakre raden: Åke Uddén (C), Åse Lindholm (POSK), Mattias Andersson (C), Elisabeth Blomdin (C), Monica Husberg (KV), Per-Everth Staff (C), Ella Geiborg Öhlin (KV), Gunnar Lagerman (POSK), Inger Jakobsson (KV), Bengt Dahlbeck (C), Carina Küsgen (KV), Sören Hessel (KV), Ola Daleke (POSK).
Från vänster främre raden: Anna-Karin Backman (C), Marianne Dahlbeck (C), Anne Spetz (C), Marianne Carlsson (KV), Inger Backlund (POSK), Anders Österberg (POSK).
På bilden saknas: Jessica Andersson (POSK), Sarah Lindholm (POSK) och Lennart Björk (POSK).
Foto: Annelie Worgard

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs genom direkta kyrkliga val. Det är kyrkofullmäktige som beslutar om församlingens målsättning, verksamhetsplan, budget mm. Kyrkofullmäktige väljer också en styrelse – kyrkorådet, som sköter det löpande arbetet under året. I Össeby församling består kyrkofullmäktige denna mandatperiod av 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

I Össeby församling var antalet röstberättigade i kyrkovalet (år 2013) 2 787 personer och valdeltagandet blev 13,8 %. Mandatfördelning i kyrkofullmäktige valperiod åren 2014-2017.
Centerpartiet (C)  6 mandat, 38,25%
Kyrkornas Väl i Össeby församling (KV)  4 mandat, 27,5 %
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)  5 mandat, 34,70% 

Kyrkofullmäktige (KF) i Svenska kyrkan Össeby församling

Ordförande Per-Everth Staff (C), tel 070-496 31 94 
Förste vice ordförande Ella Geiborg Öhlin (KV), tel 070-852 15 43 
Andre vice ordförande Ola Daleke (POSK) 
Anne Spetz (C)
Anna-Karin Backman (C)
Elisabeth Blomdin (C)
Bengt Dahlbeck (C)
Åse Lindholm (POSK
Anders Österberg (POSK)
Jessica Andersson (POSK)
Gunnar Lagerman (POSK)
Monica Husberg (KV)
Marianne Carlsson (KV)
Carina Küsgen (KV)
Mattias Andersson (C)

Ersättare
Marianne Dahlbeck (C)
Sarah Lindholm (POSK)
Inger Backlund (POSK)
Lennart Björk (POSK)
Inger Jacobsson (KV)
Annika Gustavson (KV)

Kyrkorådet (KR) i Svenska kyrkan Össeby församling

Ordförande Anna Mölgård (C)
Vice ordförande Monica Husberg (KV)
ordinarie ledamot Anne Spetz (C)
ordinarie ledamot Lovisa Kronsporre (C)
ordinarie ledamot Annika Gustavson (KV)
Ola Daleke ledamot (POSK)
ordinarie ledamot Åse Lindholm (POSK)
ordinarie ledamot Irene Hoel (POSK)
ersättare Ingela Niljar (C)
ersättare Ella Geiborg-Öhlin (KV)
ersättare Margaretha Ekman Jegenstam, (KV)
ersättare Sara Lindholm (POSK)
ersättare Jessica Andersson (POSK)

Arbetsutskott (AU) i Svenska kyrkan Össeby församling

Ordförande Anna Mölgård (C)
Vice ordförande Monica Husberg (KV)
ordinarie ledamot Åse Lindholm (POSK)
ersättare Anne Spetz (C)
esättare Carina Küsgen (KV)
ersättare Sarah Lindholm (POSK)

Kyrkogårds- & Fastighetsutskott (KFU) i Svenska kyrkan Össeby församling

Ordförande Håkan Håkansson
Vice ordförande Per-Everth Staff (C)
ordinarie ledamot Anna Mölgård (C)
ordinarie ledamot Gunnar Lagerman (POSK)
ersättare Håkan Håkansson (KV)
ersättare Mattias Andersson (C)
ersättare Ola Daleke (POSK) 

Församlingsinstruktionen

är församlingens viktigaste styrdokument.

Den är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Här kan du läsa mer om Össebys församlingsinstruktion.
Församlingsinstruktion 2015