Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dagträff på Stångberga

Musik, dikt, doft och synintryck.

Träffar med fokus på musik, dikt, doft, och synintryck.
Träffen leds av musiker och volontärer, och alla daglediga är välkomna.

Torsdagar kl 13.30-15.30 på Stångberga sjukhem
23 januari Vinterns kryddor
26 mars Påskens seder och bruk
28 maj Vårens fåglar och blommor
Kontakt Inger Dahlkvist 08-512 420 35