Dagträff på Stångberga

Verksamheten tar paus under våren.

Träffar med fokus på musik, dikt, doft, och synintryck.
Träffen leds av musiker och volontärer, och alla daglediga är välkomna.

Torsdagar kl 13.30-15.30 på Stångberga sjukhem
23 januari Vinterns kryddor

Kontakt Inger Dahlkvist 08-512 420 35