Foto: Maria Sandberg

Våra verksamheter

Hösten 2021

våra gudstjänster 

Vi samlas till gudstjänst varje söndag kl 11. För närvarande kan vi samlas till gudstjänst i tre av våra fyra kyrkor, med undantag av Angarns kyrka.

alla är välkomna igen!

Restriktionerna är borttagna tillsvidare, men vi uppmanar till fortsatt försiktighet vid våra kyrkobesök och annan verksamhet och att hålla avstånd till varandra, för att att undvika trängsel. För närvarande har vi inget maxtak för kyrkobesökare. Det är tillåtet att samlas till gudstjänst igen utan restriktioner.

kyrkliga handlingar

Kyrkliga handlingar som dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster, erbjuder vi i alla våra kyrkor: Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.

nattvard

Vi kommer fortsättningsvis även att fira nattvard vid våra gudstjänster. 

öppna verksamheter

Flera av församlingens öppna verksamheter (Öppna förskolan, Kyrkis, Hänget på bibblan och Tonfiskarna) startar igen fr o m vecka 39. 

Varmt välkomna!