Behöver du hjälp?

Kontakta församlingens präster

Hör av dig om du är sjuk och behöver hjälp, eller om du vet någon annan som behöver ett samtal eller hjälp att uträtta ärenden.

Är du frisk och inte tillhör riskgrupp får du gärna hjälpa oss att hjälpa! Hör av dig!

Tillsammans är vi starkare!

kontakta församlingens präster:

Per-Johan Svärd, tel: 08-512 412 41
Håkan Simonsson, tel: 08-512 420 31