Foto: IKON

Andakt på Stångberga

Uppehåll under våren.

Andakten leds av en präst och är öppen för alla.

Torsdagar kl 13.30-15.30 på Stångberga sjukhem
Vårens datum: 9 jan och 13 feb.
Kontakt Per-Johan Svärd 08-512 412 41