Foto: Tommy Hvitfeldt

Visitation 2023

KUNGÖRELSE Under ledning av domprosten tecknas en samlad bild av församlingens möjligheter och utmaningar.

Under hösten 2023 kommer Oskarshamns församling gå genom en så kallad visitation. Dessa genomförs i alla församlingar med viss intervall. Visitationen är en process där församling, biskop, visitator och stiftskansli samverkar för att få en så heltäckande bild som möjligt av församlingens möjligheter och utmaningar. Visitationen är ett ömsesidigt lärande samtidigt som den är ett tillsynsinstrument för stiftets biskop. Ta gärna kontakt med visitatorn om det är något som du tycker behöver belysas.

Kungörelse om visitation av Oskarshamn församling

Visitator: Kontraktsprost Anders Byström
0491-76110
anders.bystrom@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde: Marie Ivarsson
0491-78 42 06
marie.ivarsson@svenskakyrkan.se