Valda ombud

Ordförande i kyrkofullmäktige
Barbro Kreutz
 073-025 97 60

Ordinarie ledamöter

Rose-Marie Probelius Seger
Dennis Rydh
Eva-Lena Karlsson, 1:e vice ordförande
Gudrun Gustafsson
Bengt-Göran Nilsson
Rose-Marie Dahl
Lena Stenman
Monica Johansson, 2:e vice ordförande
Solweig Weber
Mikael Petersson
Göran Svensson
Sven-Roland Danielsson
Arne Nilsson
Ingrid Brundin
Jonas Johansson
Lars-Göran Andreasson
Ulf Åman
Ewa Lindström
Mathias Karlsson
Vakant
Sven-Erik Petersson
Fredrik Gerhardsson

Ersättare

Lisbeth Lindberg
Per Tingström
Stefan Liljehorn
Daniel Lundmark
Erna Holmqvist
Nils-Gustav Wictorzon
Ingmar Hjalmarsson

Ordförande i Kyrkorådet

Rose-Marie Probelius Seger
0491-830 63, 073-081 74 63

Övriga ledamöter

Mikael Petersson
Barbro Kreutz
Gudrun Gustafsson
Dennis Rydh, vice ordförande
Rose-Marie Dahl
Monica Johansson
Björn Leander, kyrkoherde

Ersättare

Solweig Weber
Ewa Lindström
Lena Stenman
Jonas Johansson
Eva-Lena Karlsson
Arne Nilsson
Ingmar Hjalmarsson