sjukhuskyrkan konstnärlig

Sjukhuskyrkan Oskarshamn

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Detta är Sjukhuskyrkan

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Jag var sjuk och ni såg till mig

Matteusevangeliet

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan i Oskarshamn

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. På Oskarshamns sjukhus hittar du oss på entréplanet, till vänster förbi sjukhusets reception.   

Exempel på verksamhet

Verksamheten är till för både patienter, anhöriga och sjukhusets personal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. 

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal
  • Förmedlar kontakter till din hemförsamling eller till representanter från olika samfund/religioner i närområdet.

Kontakt

0491-78 42 00
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se