Foto: pixabay

Coronaviruset och kyrkans verksamheter

I september startar många av verksamheterna igen och följer de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. I Kolberga och Kristineberg firar vi åter gudstjänst. Dop, vigslar och begravningar genomförs med ett maxantal om 100 anhöriga. Här kan du följa de senaste vad gäller anpassningarna till covid-19 i Oskarshamns församling.

2021-08-23 HÖSTENS RESTRIKTIONER

I september startar många av verksamheterna igen och följer de restriktioner som myndigheterna rekommenderar. I Kolberga och Kristineberg firar vi åter gudstjänst. Se kalendern när grupperna börjar. Kontakta respektive ledare för mer information om du har frågor. Dop, vigslar och begravningar genomförs med ett maxantal om 100 anhöriga, se antalet för respektive lokal nedan.

Hur många kan vi vara i våra kyrkor avstånd? 

Sittande med avstånd:
Oskarshamns kyrka: 100 besökare
Kolbergakyrkan: 50 besökare
Kristinebergskyrkan: 50 besökare
Skogskapellet, Stora salen: 50 besökare 

Nattvardsfirande
Vi återgår till att fira nattvard med bröd och vin.

Kyrkkaffe
Vi återgår till enkelt kyrkkaffe i samband med gudstjänst.

Lokaluthyrning
I nuläget finns möjlighet att låna eller hyra våra lokaler för dopkalas, vigselkaffe, minnesstunder eller liknande men för max 50 personer.

Café och Soppluncher
Max 8 kring varje bord och vi håller 1 meters avstånd mellan varje sällskap.

Kontakta gärna församlinsexpeditionen om du har frågor. Vi fortsätter att vara rädda om varandra genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid förkylningssymtom. 

Behöver du någon att prata med går det bra att ringa/mejla någon av våra präster eller diakon/diakoniassistent. Kontaktuppgifter hittar du här: Anställda Oskarshamns församling

Oskarshamns församling tar ansvar i coronakrisen

Oskarshamns församling tar coronapandemin på största allvar. Vi arbetar med förebyggande insatser och följer vad som händer i landet och i världen. Här uppdaterar vi löpande det ansvar församlingen tar för gudstjänster, verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!

Oskarshamns församlings åtgärder 

Vi följder myndigheternas restriktioner vad gäller folksamlingar. För närvarande rymmer vi sittande 100 personer i Oskarshamns kyrka. Övriga kyrkor och samlingssalar har andra begränsningar. Se ovan för aktuella siffor.

Digitala gudstjänster
Från och med hösten 2021 tillåter lättnaderna i rekommendationerna att vi kan fira gudstjänst i Oskarshamns kyrka med ett maxantal om 100 deltagare.
Endast utvalda gudstjänster sänds digitalt via hemsida och facebook. Det går fint att se gudstjänsterna både direkt och i efterhand. Psalmbok för att följa med i sången går att låna hem från någon av våra kyrkor. 

Enskild nattvard
Den som vill har möjlighet att ta emot enskild nattvard – kontakta aktuell präst eller församlingsexpeditionen 0491-78 42 00 så hjälper vi dig.

Gudstjänster på äldreboenden
Samtliga andakter och gudstjänster har uppehåll.

Dop, vigslar och begravningar
Dop, vigslar och begravningar genomförs med ett maxantal om 100 anhöriga i Oskarshamns kyrka. I övriga lokaler ryms ett mindre antal deltagare, se ovan för aktulla siffror. 

Lokaluthyrning
I nuläget finns möjlighet att låna eller hyra våra lokaler för dopkalas, vigselkaffe, minnesstunder eller liknande men för max 50 personer.

Barn- och vuxenverksamhet
Verksamhet för barn utan vuxet sällskap och ungdomar bedrivs med anpassning efter myndigheternas direktiv. Kontakta ansvarig ledare för mer information. Aktiviteter för vuxna bedrivs i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter. Se kalendern vad som är på gång: till kalendern.

Konfirmandundervisning
Kontakta din konfirmandledare för mer information.

STÖD OCH RÅD
Svenska kyrkan är en viktig del i civilsamhället och i kristid är vi starka tillsammans. Vid behov stöd eller råd ta kontakt med Karin Erlandsson 0491-78 42 18 eller direkt till Oskarshamns kommun, Servicecenter på telefon 0491-880 00.

Vill du ha någon att prata med?
Behöver du någon att tala med, tveka inte att ringa – vi finns här för dig.
Diakoniassistent Karin Erlandsson: 0491-78 42 18, 
karin.erlandsson@svenskakyrkan.se 
Diakon Anna Ekelund: 0491 - 78 42 08, anna.ekelund@svenskakyrkan. se 

 2021-02-22 LÅNA PSALMBOK
Vill du sjunga med i psalmerna när du ser en gudstjänst på webben som inte är textad?* Då är du välkommen att låna en psalmbok! Hämta en i någon av kyrkorna. Oskarshamns kyrka är öppen varje dag kl. 11.00-15.00. Kolbergkakyrkan-Barnens katedral och Kristinebergskyrkan har varierande öppettider.  Kan du inte ta dig dit kan du kontakta församlingsexpeditionen som hjälper dig: 0491-78 42 00.

*Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Utan att köpa rättigheten eller att be om lov av upphovsmannen är det inte tillåtet att återge psalmtexter.